By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
3
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 10, 6. 3., s. 4
Annotation: Básnicky pojednaný medailon k sedmdesátinám A. Trýba.
Article
5
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 16, 1960, č. 180, 24. 7., s. 2
Annotation: Báseň.
Article
6
7
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 291, 6. 12., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
8
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, květen/červen, s. 16-18
Annotation: Dvě básně z výboru Orchestr v korunách O. Mikuláška jsou uvedeny poznámkou ke knize.
Article
9
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [3], 1956, květen, s. [3]
Annotation: Po krátkém úvodu je uveden úryvek z textu O. Mikuláška (Host do domu, [1955]), který vzpomíná na četbu knihy F. Hrubína.
Article
10
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [4], 1957, leden/únor, s. [3]
Annotation: Ukázka z básně O. Mikuláška je doplněna o informaci o autorovi a knize.
Article
11
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [8], 1959, č. 28, 9. 7., s. [4]
Annotation: Na otištěnou báseň navazuje komentář převzatý z Literárních novin.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 46, 13. 11., s. 1-2
Annotation: Rozhovor. S otištěnou básní O. M. Píseň nad družicí (s. 1).
Article
13
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 10, říjen, s. 443
Annotation: Báseň; u příležitosti 5. výročí úmrtí F. Halase. Následuje výběr "Zapomenuté básně Františka Halase", s. 444.
Article
14
15
In: List pro literaturu. -- Roč. 1, 1990, č. 7, říjen, s. 10
Annotation: Otištění dopisu k šedesátinám J. S. (poprvé zveřejněn v ineditním sborníčku k básníkovu jubileu 1982).
Article
16
In: Svět v obrazech. -- ISSN 0039-7032. -- Roč. 19, 1963, č. 17, 27. 4., s. 17
Annotation: Rozhovor o vztahu básnictví k občanskému povolání spisovatele, o srozumitelnosti poezie ap.
Article
17
In: Listy Klubu přátel poezie. -- ISSN 0452-0963. -- R. 1971, září, s. 16
Annotation: Vyznání k připravovanému vydání sbírky.
Article
18
In: Listy Klubu přátel poezie. -- ISSN 0452-0963. -- R. 1962, leden, s. 1-2
Annotation: Projev na ustavujícím večeru aktivu Klubu přátel poezie v Brně.
Article
19
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1989, č. 51/52, 13. 12., s. 1
Annotation: V rubrice Slovo autora.
Article
20
In: Brněnský večerník. -- Roč. 14, 1983, č. 240, 6. 12., s. 2
Annotation: Básník o básnické tvorbě.
Article