By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 105, 1989, č. 3, s. 150
Annotation: Glosa v rubrice 5 x 5.
Article
2
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 22, 1987, č. 12, s. 81
Annotation: Úvaha k druhému vydání románu.
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 63, 2016, č. 5, s. 335-344
Annotation: Studie věnovaná počátkům literárněkritického díla Petera Zajace v 60. letech 20. století.
Article
4
by Mikula, Valér, 1949- jn19990005712{{{}}}}
Published Bratislava : Univerzita Komenského, 2017.
Annotation: Monografie přináší interpretace vybraných básnických textů slovenského socialistického realismu; s medailony autorů (s. 203-224); s Ediční...
Book
5
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 11, 1976, č. 10, s. 73-75
Annotation: Recenze monotematického čísla časopisu Slavica Slovaca věnovaného otázkám teorie a kritiky překladu.
Article
6
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 14, 1979, č. 1, s. 90-92
Annotation: Anotace Literárního měsíčníku 6/1978 doprovázená otiskem básně M. Floriana.
Article
7
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 14, 1979, č. 2, s. 94-95
Annotation: Anotace Literárního měsíčníku 7/1978 doprovázená otiskem básně Petra Skarlanta.
Article
8
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 49, 2014, č. 7, s. 48-54
Annotation: Studie ke vzniku literárního díla.
Article
9
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 2, 2019, č. 4, s. 210-223
Annotation: Kalendárium dějin Obce spisovateľov Slovenska; připojen úvodní komentář (s. 210).
Article
10
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 4, 2019, č. 2, december, s. 51-89
Annotation: Rozhovor se slovenským literárním vědcem a kritikem, slovakistou a romanistou V. Mikulou; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 51).
Article
11
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+135, 2019, č. 9, s. 58-62
Annotation: Recenze; přípojena báseň (s. 62).
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 10, 13. 5., s. 6
Annotation: Smuteční projev přednesený 22. 4. 1999 na pohřbu V. M.; společně s kondolenčními dopisy P. Z. a V. M. pod společným nadtitulkem "Za Vladimírem...
Article
13
In: Rak. -- ISSN 1335-1702. -- Roč. 16, 2011, č. 4, Příloha, s. 1-33
Annotation: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference (FF Univerzity Komenského, 12. 5. 2010) je otištěn jako příloha tohoto čísla.
Article
14
In: Rak. -- ISSN 1335-1702. -- Roč. 16, 2011, č. 11, Příloha, s. 1-55
Annotation: Sborník vybraných příspěvků z konference, která se uskutečnila na FF UK v Bratislavě 18.-19. 5. 2011. Sborník je završením grantového projektu...
Article
15
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 50, 2015, č. 9/10, s. 26-34
Annotation: Anketa kladla následující otázky: Existuje literární událost spojená s časopisem Romboid, která vám utkvěla v paměti? Líbí se vám profilace...
Article
16
17
18