By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Kvašňák [samizdat]. -- Č. 2, r. [1989], [květen], s. [48]-[51]
Annotation: Báseň.
Article
2
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 8, 26. 2., s. 16
Annotation: Recenzní přehled.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 13, 22. 3., s. 1 a 10-11
Annotation: Otištění dopisu (Dear Sir..., datováno Praha, 17. 5. 1976) obsahujícího rozbor dosavadní Páralovy tvorby; s úvodní ediční poznámkou a s bio-bibliografickými...
Article
5
In: Svět proměn. -- S. 110-122
Annotation: Doslov k autorskému výboru z básní z let šedesátých: Progresivní nepohoda (1965), Pohledná poezie (1966), Krajina her (1967), Vědomí možností...
Book Chapter
6
7
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 12, 1992, č. 3, s. 32-42
Annotation: Studie o jejích prózách, např. román Amor a Psyché, dvojromán Odkaz - Zakladatelé, soubor Škola povídek; M. S. nar. 24. 1. 1899 v Praze, od r....
Article
8
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 1, 1990, č. 16, 19. 7., s. 4
Annotation: Medailón týkající se též spolupráce J. H. s: Grögerová Bohumila.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 1, 1990, č. 29, 18. 10., s. 4-5
Annotation: O jeho dosud vydaných knihách; k udělení Seifertovy ceny 1990.
Article
11
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 8, 1966, č. 7, červenec, s. 155-156
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 8, 1966, č. 1, leden, s. 151-153
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 39, 1991, č. 2, s. 172-177
Annotation: Ukázka z publikace Rozumět literatuře 2, věnované interpretacím základních děl české literatury v letech 1945-1970 (připravuje k vydání Státní...
Article
14
15
16
17
18
In: Elektrický les. -- s. 199-[206]
Annotation: Doslov; s biograficko-bibliografickou poznámkou o autorovi (zadní záložka).
Book Chapter
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 31, 6. 8., s. 6-7
Annotation: O české tradici překladů G. Trakla.
Article
20