By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 18, 4. 5., s. 12
Annotation: Týká se převezení ostatků K. H. M. z Litoměřic na Vyšehrad.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 48, 1. 12., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 62, 1982, č. 85, 10. 4., s. 5
Annotation: Rozhovor o jeho prozaické a novinářské tvorbě.
Article
4
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 4, 27. 1., příl. Kmen, č. 4, s. 4
Annotation: Konfesní článek o životních impulzech, ovlivňujících autorovu lásku k Sovětskému svazu.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 65, 1985, č. 217, 14. 9., s. 5
Annotation: O vlivu spisovatelova slova v současném světě.
Article
6
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1985, č. 8, 20. 2., příl. Kmen, č. 8, s. 3-4
Annotation: Rozhovor.
Article
8
In: Kulturní práce. -- ISSN 0323-0791. -- Roč. 27, 1987, č. 1, s. 17
Annotation: Rozhovor.
Article
9
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 29, 1987, č. 36, 25. 8., s. 20-21
Annotation: Rozhovor.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 3, 21. 1., s. 4-5
Annotation: Replika na článek: Kosatík Pavel (Kmen č. 2).
Article
11
In: Vlasta. -- ISSN 0139-6617. -- Roč. 42, 1988, č. 12, 14. 3., s. 10-11
Annotation: Rozhovor.
Article
12
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1986, č. 43, 22. 10., s. 1
Article
13
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1981, č. 40, 7. 10., s. 24
Annotation: O tematice a poslání současné prózy; fejeton v pravidelné rubrice (původně zasláno do ankety Tvorby Literatura a dnešek).
Article
14
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 11, 1982, č. 2, únor, příl. Dílna, s. 132-133
Annotation: O mladé publicistice; příspěvek určený začínajícím autorům.
Article
15
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 20, 21. 5., příl. Kmen, č. 20, s. 1
Annotation: Úvodník o profilu a úrovni literárního zpodobení současnosti.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 60, 1980, č. 136, 11. 6., s. 5
Annotation: O semináři pořádaném Svazem českých spisovatelů.
Article
17
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 10, prosinec, s. 126
Annotation: O účasti delegace Svazu čs. spisovatelů na Dnech čs. kultury v Rumunsku 5. - 9. 5. 1980.
Article
19
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1973, č. 5, 31. 1., s. 2
Annotation: Referát o konferenci pořádané 25. 1. Ústavem pro českou a světovou literaturu ČSAV v Praze.
Article
20
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1973, č. 33, 15. 8., s. 2
Annotation: Medailon k 13. 8.
Article