By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


3
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 40, 2018, č. 5, květen, s. 26-27
Annotation: Článek o knihovním fondu klášterní knihovny v Teplé.
Article
5
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 40, 2018, č. 2, únor, s. 28-29
Annotation: Článek o vzácných rukopisech, které patřily klášteru benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě.
Article
6
online
Webarchiv
In: Knihovna [online]. -- ISSN 1802-8772. -- Roč. 18, 2007, č. 2, s. 9-14
Annotation: Článek pojednává o sbírce rukopisů tzv. České reformace.
Article
9
10
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 11, 2014, č. 22, s. 120-121
Annotation: Recenze.
Article
11
by Modráková, Renáta, 1978- mzk2007386128{{{}}}}
Published Praha : Národní knihovna České republiky, 2008.
Annotation: Publikace vydaná u příležitosti stejnojmenné výstavy konané v Galerii Klementinum; s bohatým obr. doprovodem.
Book
12
online
In: Acta Musei Nationalis Pragae. Historia litterarum. -- ISSN 2570-6861. -- Roč. 65, 2020, č. 3/4, s. 25-40
Annotation: Studie o knihovních sbírkách v českých ženských klášterech se zaměřením na díla vzniklá v pohusitské době.
Article
13
online
Webarchiv
In: Knihovna [online]. -- ISSN 1802-8772. -- Roč. 30, 2019, č. 2, s. 91-95
Annotation: Studie představuje novověký rukopis obsahující sbírku kázání M. Blažka.
Article
15
by Modráková, Renáta, 1978- mzk2007386128{{{}}}}, Uhlíř, Zdeněk, 1956-
Published Praha : Národní knihovna České republiky, 2009.
Annotation: S předmluvou Slovo úvodem (s. 7) a s kapitolami: Předehra 14. století: Prereformace; Husitství; Utrakvismus: národní církev z rozpaků; Dotek světové...
Book
16
Annotation: Doprovodná publikace s katalogem k výstavě rukopisných i tištěných modlitebních knih 15. a 16. století z fondů Národní knihovny; s uvedenou...
Book
17
Published Praha : Národní knihovna České republiky, 2006.
Other Authors: '; ...Modráková, Renáta, 1978- mzk2007386128...
Annotation: S kapitolami: Úvod - zlomky rukopisů (s. 5-11); Zlomky rukopisů v Národní knihovně (s. 12-23); Soupis rukopisných zlomků, které nejsou uvedeny...
Book
18
Other Authors: '; ...Modráková, Renáta, 1978- mzk2007386128...
Annotation: Kolektivní monografie vydaná u příležitosti životního výročí kolegy z Národní knihovny Zdeňka Uhlíře se zabývá tematickými okruhy, kterým...
Book