By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 1, 9. 1., s. 12
Annotation: Studie o autobiografických motivech v dílech Z. S. a J. Škvoreckého.
Article
2
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 12, prosinec, s. 129-130
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [9], 1960, č. 15, 7. 4., s. [4]
Annotation: Úryvek z doslovu ke knize.
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 1, s. 10-15
Annotation: Úvaha o problematických aspektech a tématech (česká avantagarda, česká literatura po druhé světové válce) výuky literatury.
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 2, s. 53-55
Annotation: Úvaha.
Article
6
In: Nový Polygon. -- ISSN 1801-7614. -- R. 2004, č. 1, únor, s. 72-74
Annotation: Recenze vzpomínek pražského Němce; přetištěno z časopisu Hanspaulka.
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 52, 2001/2002, č. 3/4, s. 94-97
Annotation: Medailon.
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 53, 2002/2003, č. 1, s. 50-51
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- R. 2000, květen, s. 90-91
Annotation: Rozhovor.
Article
10
by Moldanová, Dobrava, 1936-
Published Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2002.
Annotation: Pokračování autorčiných předchozích skript: Česká literatura v období modernismu (1996), s Úvodní poznámkou (s. 3) a s kapitolami: Próza...
Book
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 53, 2002/2003, č. 4, s. 174-179
Annotation: Úvaha.
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 54, 2003/2004, č. 1, s. 13-18
Annotation: Přehledová stať.
Article
13
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 51, 2000/2001, č. 5/6, s. 141-146
Annotation: Zamyšlení nad výukou literatury.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 20, 30. 11., s. 1, 4
Annotation: Příspěvek na konferenci; mj. o nekrologu F. Peroutky Zločin a čest Karla Teigeho.
Article
15
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 5, 1994, č. 37, s. 60-63
Annotation: Rozhovor o ženské literatuře.
Article
16
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 5, 1994, č. 155, 2. 7., s. 6
Annotation: O významu výuky literatury na školách; reakce na článek: Kaiser Vlastimil (MF Dnes, 23. 6. 1994).
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 18, 3. 11., s. 6-7
Annotation: Příspěvek na konferenci Hospody a pivo v české společnosti, konané 26.-27. 9. Mj. o prózách: Světlá Karolina, Benešová Božena.
Article
18
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 43, 1992/1993, č. 3/4, s. 49-52
Annotation: Němcová Božena; recenze porovnávající práci H. S. s monografiemi: Ivanov Miroslav, Zahrada života paní Betty (později Boženy N.) a Polák Josef,...
Article
19
In: Marginálie. -- R. 1988/1990, s. 57-59
Annotation: Komentář ke dvěma otištěným satirám na Šrámkův Červen: Dyk Viktor, Slavnostní scéna (veršovaná scénka, s. 60-63); Fischer Otokar, Don Juan...
Article
20
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 41, 1990/1991, č. 1/2, září/říjen 1990, s. 29-35
Annotation: Rozbor.
Article