By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 8, 2012, č. 26, 19. 12., s. 31
Annotation: Referát o divadelní inscenaci.
Article
2
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 73, 2004, č. 4, s. 461-462
Annotation: Referát o průběhu sympozia, s komentovaným přehledem příspěvků (Slovanská knihovna připravila výstavku jubilantčiných prací a ze sympozia...
Article
3
In: Akademický bulletin. -- ISSN 1210-9525. -- R. 2005, č. 10, říjen, s. 3
Annotation: Referát o prezentaci básnického výboru z díla Ó. Lysohorského v rámci 3. kongresu světové literárněvědné bohemistiky.
Article
4
In: Akademický bulletin. -- ISSN 1210-9525. -- R. 2006, č. 3, březen, s. 24
Annotation: Poznámka k vydání antologie exilových autorů "první vlny".
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 14, 9. 9., s. 13
Annotation: Referát o 22. světovém kongresu SVU.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 11, 1. 6., s. 3
Annotation: Zpráva; ceny mj. získali uvedení autoři.
Article
7
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 16, 2006, č. 34, s. 230-233
Annotation: Edice tří dopisů D. Čyževského, dva (1940, 1941) jsou adresovány Z. Kalistovi, jeden (1962) V. Černému. Texty dopisů jsou uvozeny biografickou...
Article
8
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 5, 2001, č. 20, prosinec, s. 60
Annotation: Referát o průběhu sympozia o české a ruské literatuře.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 4, 21. 2., s. 11
Annotation: Poznámka k ruskému vydání výboru ze současné české prózy.
Article
10
11
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 2002, č. 41, s. 44-45
Annotation: Proneseno na konferenci Karel Čapek, spisovatel a demokrat (Praha, 15. 1. 2000).
Article
12
by Morávková, Alena, 1935- jk01082105{{{}}}}
Published Praha : Ukrajinská iniciativa v České republice, 2001.
Annotation: S předmluvou Výkonné rady UIČR: Praha - kolébka ukrajinské emigrace (s. 4), s úvodní studií "Pražská škola" ukrajinských emigrantských básníků...
Book
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 14, 2003, č. 7, 3. 4., s. 2
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 14, 2003, č. 18, 30. 10., s. 5
Annotation: Referát o kongresu.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 14, 2003, č. 18, 30. 10., s. 7
Annotation: Referát o semináři, který uspořádal Ústav translatologie UK dne 11. 9. 2003.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 12, 2001, č. 13, 28. 6., s. 2
Annotation: Článek o konferenci, která se konala v rámci veletrhu Svět knihy.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 12, 2001, č. 35, 29. 8., s. 2
Annotation: Nekrolog; též o spolupráci zemřelé s O. Malevičem.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 12, 2001, č. 18, 1. 11., s. 2
Annotation: Medailonek u příležitosti promítání filmu bratří Formanů Nachové plachty - Z. Psůtková přeložila povídku Alexandra Grina, která je předlohou...
Article
19
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 2, 1995. Translatologica Pragensia, sv. 6. -- ISSN 1802-4378. -- R. 1998, s. 153-159
Annotation: Stať české překladatelky dramatu; s ukázkami čerpajícími z rukopisu, který se stal podkladem inscenace Divadla bratří Mrštíků v říjnu -...
Article
20
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- R. 1999, č. 17, s. 134-139
Annotation: Zhodnocení překladu díla.
Article