By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Jana Moravcová

Jana Moravcová, married Jana Neumannová (8 May 1937 in Černčice – 12 June 2018) was a Czech poet, writer, and translator. She had a degree from Charles University and taught in Cuba. Some of her work appeared in science fiction anthologies. Provided by Wikipedia
1
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 38, 1982, č. 270, 13. 11., s. 11
Annotation: O svých osobních setkáních se sovětskýmí básníky Sergejev Mark a Roždestvenskij Robert a o svém poznávání díla básníka Vysockij Vladimir;...
Article
2
In: Tribuna. -- ISSN 0139-5165. -- Roč. 13, 1981, č. 29, 22. 7., s. 10-11
Annotation: Rozhovor o překladatelské, básnické a prozaické tvorbě J. M.
Article
3
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 100, 1985, č. 163, 13. 7., s. 5
Annotation: Rozhovor v seriálu rozhovorů s překladateli z jazyků SSSR; s překladatelkou poezie z ruštiny a spisovatelkou.
Article
4
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1978, č. 2, 11. 1., s. 7
Annotation: Rozhovor se zástupkyní šéfredaktora o edičním plánu nakladatelství Čs. spisovatel.
Article
5
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 19, 1977, č. 47, 15. 11., s. 9
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 40, 1959, č. 275, 4. 10., s. 4
Annotation: Báseň v dětské rubrice Kohoutek.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 40, 1959, č. 337, 6. 12., s. 4
Annotation: Báseň v dětské rubrice Kohoutek.
Article
8
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 16, 1960, č. 70, 22. 3., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
9
10
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 16, 1960, č. 128, 26. 5., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 39, 1959, č. 1, 1. 1., s. 4
Annotation: Báseň v dětské příloze Kohoutek.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 39, 1959, č. 45, 15. 2., s. 4
Annotation: Báseň v dětské rubrice Kohoutek.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 40, 1959, č. 308, 7. 11., s. 4
Annotation: Báseň v dětské rubrice Kohoutek.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 40, 1959, č. 356, 25. 12., s. 5
Annotation: Báseň v dětské rubrice Kohoutek.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 39, 1958, č. 283, 12. 10., s. 4
Annotation: Báseň.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 39, 1958, č. 338, 7. 12., s. 4
Annotation: Báseň.
Article
17
In: Tvář. -- ISSN 2570-4826. -- Roč. [1], 1959/1960, č. 4, květen 1960, s. 27
Annotation: Báseň.
Article
18
In: Tvář. -- ISSN 2570-4826. -- Roč. [1], 1959/1960, č. 4, květen 1960, s. 32
Annotation: Báseň.
Article
19
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1976, jaro, s. 30
Annotation: Rozhovor.
Article
20
In: Československý voják. -- ISSN 0009-0751. -- Roč. 32, 1984, č. 12, 12. 6., s. 10
Annotation: Rozhovor u ukázky z prózy.
Article