By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 3, prosinec 1956, s. 93
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 3, 1959, č. 7/8, červenec/srpen, s. 309
Annotation: Blahopřání J. V. Plevovi k 60. narozeninám.
Article
3
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 2, únor, s. 72-73
Annotation: Vzpomínka na učitelské působení J. V.
Article
4
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 7, 1963, č. 5, květen, s. 229-230
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 7, 1963, č. 6/7, červen/červenec, s. 311
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 11, 1982, č. 2, únor, s. 13
Annotation: K 75. narozeninám 22. 2.
Article
7
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 26, 1982, č. 1, leden, s. 3-4
Annotation: Úvodník, hodnotící situaci dětské literatury minulého roku a úkoly roku nového.
Article
8
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 27, 1983, č. 4, duben, s. 212-213
Annotation: O mezinárodním semináři překladatelů v západoněmeckém městě Bergneunstadt.
Article
9
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 27, 1983, č. 7, září, s. 410-411
Annotation: O poradě národní sekce IBBY (Varšava, únor).
Article
10
In: Albatros. -- ISSN 0139-9594. -- R. 1986, č. 3, březen, s. 7
Annotation: Text poselství IBBY.
Article
11
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 1, leden, s. 3-4
Annotation: Úvodník o dětské literatuře.
Article
12
In: Vlasta. -- ISSN 0139-6617. -- Roč. 34, 1980, č. 35, 25. 8., s. 19
Annotation: Rozhovor s ředitelem nakladatelství Mladé letá.
Article
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 7, září, s. 389-391
Annotation: Komentář před 17. kongresem.
Article
15
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 19, 1975, č. 8, říjen, s. 531-537
Annotation: Rozhovor o vývoji tvorby R. M. pro děti.
Article
16
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 20, 1976, č. 5, květen, s. 351
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 20, 1976, č. 3, březen, s. 149
Annotation: O tvorbě P. J. pro děti; k 18. 3.
Article
18
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 15, 1971, č. 8, říjen, příl., s. 17
Annotation: O setkání zástupců nakladatelství dětské literatury ze socialistických zemí, organizovaném nakladatelstvím Mladé letá v červenci v Bratislavě.
Article
19
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 18, 1974, č. 9, listopad, s. 585
Annotation: Nekrolog.
Article
20
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 18, 1974, č. 7, září, s. 452
Annotation: Nekrolog k 11. 6.
Article