By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Rodina a škola. -- ISSN 0035-7766. -- Roč. 48, 2001, č. 12, s. 15
Annotation: Krátký článek o vztahu B. N. ke škole.
Article
2
3
4
In: Pražský sborník vlastivědný. -- ISSN 0551-9179. -- R. 1963, s. 83-97
Annotation: O hnutí studentů a nacionalistických projevech v souvislosti obnovy Karolina a o fašistické demonstraci v Osvobozeném divadle.
Article
5
In: Děti a my. -- ISSN 0323-1879. -- Roč. 26, 1996, č. 3, s. 17
Annotation: Úvaha.
Article
6
Annotation: Jubilejní sborník, s oddíly: Budeč v proměnách věků (s. 9-117), Budečský Slavín (s. 119-167), Budeč v barvě (s. 169-204, barevné obr. příl.);...
Book
8