By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 18, 2019, č. 3, s. 26-29
Annotation: Básně; připojeny bio-bibliografické poznámky (s. 29).
Article
2
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 31, 2020, č. 7, 13. 2., s. 55
Annotation: Báseň; připojena nepodepsaná anotace knih "Bohemiana 1988-2019" a "To by se mi líbilo".
Article
3
online
Webarchiv
In: Ostravan.cz [online]. -- 5. 11. 2013
Annotation: Rozhovor s básníkem a literárním kritikem P. Motýlem o novele "Perníková chaloupka".
Article
4
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 2. 11. 2018
Annotation: Sloupek o Dušičkách, smrti a básníkovi P. Řezníčkovi.
Article
5
online
In: Párek [online]. -- Roč. 18, 2018, č. 1, leden, s. [21]
Annotation: Báseň; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
6
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 21. 12. 2018
Annotation: Autor ve svém sloupku uvažuje o knihách též jako o vánočních dárcích a připomíná román A. Jiráska "F. L. Věk".
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 16, 3. 10., s. 7
Annotation: Komentář k dílu M. Kocha u otištěné básně Lucidril.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 15, 20. 9., s. 19
Annotation: Připomenutí 100. výročí úmrtí J. V. Sládka a J. Vrchlického.
Article
9
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 3 (22), 2011, č. 3, s. 84
Annotation: Medailon M. Kocha, předcházející ukázkám z jeho rukopisných básní (s. 85-89).
Article
10
11
In: Sojky v hlavě. -- R. 1999, č. 12, s. 14-16
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Sojky v hlavě. -- R. 1999, č. 1, s. 13
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Sojky v hlavě. -- R. 1999, č. 1, s. 14
Annotation: Recenzní glosa.
Article
14
In: Sojky v hlavě. -- R. 1999, č. 2, s. 12
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Sojky v hlavě. -- R. 1999, č. 2, s. 15
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Sojky v hlavě. -- R. 1999, č. 3, s. 8-9
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Sojky v hlavě. -- R. 1999, č. 3, s. 12
Annotation: Recenze; též srovnání dvou výborů z básní A. Sovy (Červenkův považuje P. Motýl za vynikající).
Article
18
In: Sojky v hlavě. -- R. 1999, č. 4, s. 6
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Sojky v hlavě. -- R. 1999, č. 4, s. 13
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Sojky v hlavě. -- R. 1999, č. 5, s. 7-8
Annotation: Recenze; Drkotání větví je prvotina.
Article