By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 2, 27. 1., s. 2
Annotation: K jubileu jihočeského literárního historika a publicisty 27. 1.; datováno prosinec 1993.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 2, 27. 1., s. 7
Annotation: Obsahový přehled ročenky; v rubrice Časopisy-Revue-Sborníky-Občasníky.
Article
3
In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. -- ISSN 0862-5417. -- Roč. 30, 1993, č. 1, s. 61-64
Annotation: Stať k 180. výročí narození B. J. (vl. jm. Tupý Karel Eugen) 14. 1.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 5, 10. 3., s. 20
Annotation: Jirsík Jan Valerián (1798-1883); recenze.
Article
5
In: Českobudějovické listy. -- ISSN 1210-5023. -- Roč. 2, 1993, č. 2, 5. 1., s. 6
Annotation: Medailón; o básníkovi a prozaikovi, který je mj. autorem knih: Prokletí lidé; Vrah, 1923; Přátelé a smíření, 1925; Nedooraná brázda, 1948;...
Article
6
In: Českobudějovické listy. -- ISSN 1210-5023. -- Roč. 2, 1993, č. 28, 4. 2., s. 6
Annotation: Medailón; o autorce románu s venkovskou tematikou Anna a její lidé, 1950.
Article
7
In: Českobudějovické listy. -- ISSN 1210-5023. -- Roč. 2, 1993, č. 40, 18. 2., s. 6
Annotation: Medailón; o autorce sbírky Chudobky na blátě, 1948; prózy Momentky z ráje, 1925 a románů: Bloudění v kruhu, 1936; Stará zahrada, 1927; Tři...
Article
8
In: Českobudějovické listy. -- ISSN 1210-5023. -- Roč. 2, 1993, č. 101, 4. 5., s. 6
Annotation: Medailón.
Article
9
In: Českobudějovické listy. -- ISSN 1210-5023. -- Roč. 2, 1993, č. 131, 8. 6., s. 6
Annotation: Medailón.
Article
10
In: Českobudějovické listy. -- ISSN 1210-5023. -- Roč. 2, 1993, č. 179, 5. 8., s. 6
Annotation: Medailón básníka, editora, divadelního a literárního kritika, mj. autora básnických sbírek: Odjezdy (1932), Slepec a včela (1933); básnických...
Article
11
In: Českobudějovické listy. -- ISSN 1210-5023. -- Roč. 2, 1993, č. 203, 2. 9., s. 6
Annotation: Medailón.
Article
12
In: Českobudějovické listy. -- ISSN 1210-5023. -- Roč. 2, 1993, č. 161, 15. 7., s. 6
Annotation: Medailón; o autorovi sborníků Proudy, 1975; Vesmíru podali jsme šeřík; Almanach mladých a básnické sbírky Tvář člověka je čas, 1979.
Article
13
In: Českobudějovické listy. -- ISSN 1210-5023. -- Roč. 2, 1993, č. 236, 12. 10., s. 6
Annotation: Medailón literárního kritika, též autora básnických sbírek Dnem i nocí, 1921; Nesrozumitelný svatý; Pozdravy; Hvězdy ve vlnách; Hořící...
Article
14
In: Českobudějovické listy. -- ISSN 1210-5023. -- Roč. 2, 1993, č. 244, 21. 10., s. 6
Annotation: Medailón.
Article
15
In: Českobudějovické listy. -- ISSN 1210-5023. -- Roč. 2, 1993, č. 284, 7. 12., s. 6
Annotation: Medailón.
Article
16
In: Českobudějovické listy. -- ISSN 1210-5023. -- Roč. 2, 1993, č. 11, 14. 1., s. 6
Annotation: Medailón autora sbírek Písně milosti, Básně, Růže Sionská (1844), Tři doby země české (1846); vl. jm. autora Tupý Karel Eugen.
Article
17
In: Českobudějovické listy. -- ISSN 1210-5023. -- Roč. 2, 1993, č. 115, 20. 5., s. 6
Annotation: Medailón autora knih: Pamětní lístek k 30. výročí založení ochotnické jednoty Jablonský, 1911; Po stopách ochotnického divadla v J. Hradci,...
Article
18
In: Českobudějovické listy. -- ISSN 1210-5023. -- Roč. 2, 1993, č. 177, 3. 8., s. 6
Annotation: Recenze; též zmínka o knihách U nás doma; Větry jdou.
Article
19
In: Českobudějovické listy. -- ISSN 1210-5023. -- Roč. 3, 1994, č. 20, 25. 1., s. 6
Annotation: Medailón publicisty, literárního historika a editora k 90. narozeninám 27. 1. 1994.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 36, 3. 9., s. 2
Annotation: Recenze čísla 1 nového regionálního čtvrtletníku.
Article