By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 7, 1951, č. 212, 8. 9., s. 4 - Roč. 8, 1952, č. 15, 18. 1., s. 2
Annotation: Román tištěný na pokračování ve 100 částech.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 12, 2001, č. 2, 25. 1., s. 18
Annotation: Tento článek je z r. 1902 a vyšel v souboru Moje sny.
Article
3
In: Moravskoslezská revue. -- Roč. 7, 1910/1911, s. 125
Annotation: Přiléhavý citát z: Neruda Jan o: Čelakovský F. L. Mudrosloví a uznání edici: Česká přísloví, jež sebral a vydal: Flajšhans Václav.
Article
4
In: Hlas národa. -- R. 1891, č. 25, 25. 1., příl. Nedělní listy, s. 2
Annotation: O literární kritice bezprávní a pravé, o požadavcích na správnou kritiku, o pouhém referentství a poměru veřejnosti ke kritice.
Article
5
In: Věstník České akademie věd a umění. -- Roč. 1, 1892, č. 12, prosinec, s. 343-344
Annotation: O Pohádce Máje od: Mrštík Vilém.
Article
6
In: Politik. -- Roč. 40, 1901, č. 334, 4. 12., s. 1-2
Annotation: Do němčiny přeložená Mrštíkova povídka Když slunce zapadá.
Article
7
In: Rozhledy. -- Roč. 6, 1896/1897, č. 17, 1. 6. 1897, s. 810-811
Annotation: Zpráva o jednání městské rady pražské; odpověď Času.
Article
8
In: Lumír. -- Roč. 27, 1898/1899, č. 3, 10. 10. 1898, s. 36
Annotation: Polemika s Časem.
Article
9
In: Lumír. -- Roč. 29, 1900/1901, č. 17, 25. 1. 1901, s. 208
Annotation: Pokračování polemiky.
Article
10
In: Lumír. -- Roč. 29, 1900/1901, č. 14, 4. 1. 1901, s. 172
Annotation: Odpoveď Času na insinuace o konjunkturalismu: Mrštík tvorby; narážka na lit. plány: Masaryk T. G. a: Herben J.:.
Article
11
In: Moravská Orlice. -- Roč. 32, 1894, č. 286, 16. 12., s. 1-2
Annotation: Mrštík polemizuje s ohlasem a útoky na své drama Maryšu. Otiskl je: Hlas, Lidové noviny. Odpovídal na ně kolega a přítel Mrštíkův Merhaut...
Article
12
In: Lidové noviny. -- Roč. 43, 1935, č. 571, 15. 11., s. 1-2
Annotation: Otištění dopisu M. A. Šimáčkovi (datováno Diváky, 13. 7. 1890) o jeho románu; s útoky proti realistické kritice Času.
Article
13
In: Rozhledy. -- Roč. 6, 1896/1897, č. 20, 15. 7. 1897, s. 960
Annotation: K ohlasům na článek: Mrštík Vilém, Bestia triumphans, o ochraně pražských památek. Zvláště proti: Herrmann Ignát, který podpořil stanovisko...
Article
14
In: Moravskoslezská revue. -- Roč. 7, 1910/1911, č. 66
Annotation: M. oznamuje, že MS. R. nebude tisknout nekrology, jubilejní články, běžné recense a referáty o knihách.
Article
15
In: Moravskoslezská revue. -- Roč. 7, 1910/1911, s. 189-190
Annotation: Proti kritikám dosud vyšlých čísel MS. R.
Article
16
In: Moravskoslezská revue. -- Roč. 7, 1910/1911, s. 60
Annotation: O konci revue.
Article
17
In: Národní listy. -- Roč. 31, 1891, č. 161, 13. 6., příloha, s. 1
Annotation: Zhodnocení dosavadního programu edice Vzdělávací bibliotéka, kterou vydává české studentstvo.
Article
18
In: Moravská Orlice. -- Roč. 38, 1900, č. 64, 20. 3., s. 1; č. 65, 21. 3., s. 1
Annotation: Autor doporučuje založit národní život na kultuře, ne na politice. Často ignorujeme uherské Slováky a škrtáme tak ze svého počtu 3. 000. 000...
Article
19
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 12, 1956, č. 249, 14. 10., s. 6
Annotation: Povídka.
Article
20
In: Prager Presse. -- Roč. 15, 1935, č. 15, 14. 4., příl. Welt am Sonntag, s. 4-5
Annotation: Kresby Ferdiše Duši.
Article