By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Arabesky ; Povídky malostranské. -- s. 423-474
Annotation: Komentář-studie k edici povídkových souborů vycházející z jejich prvních vydání; - s Ediční poznámkou, s Vysvětlivkami (s. 494-508).
Book Chapter
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 5, s. 215-222
Annotation: Analýza prozaického textu.
Article
3
In: Film a doba. -- ISSN 0015-1068. -- Roč. 45, 2000, č. 2, s. 108-111
Annotation: Recenze srovnává film s jeho literární předlohou.
Article
4
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 7, 2003, č. 26, červen, s. 16-21
Annotation: Konferenční příspěvek.
Article
5
In: Film a doba. -- ISSN 0015-1068. -- Roč. 49, 2003, č. 2, s. 122-124
Annotation: Recenze.
Article
6
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 47, 1999, č. 5, s. 504-509
Annotation: Interpretační skica zaměřená na autorovo prostorové cítění v povídce Hora (ze souboru Boží muka).
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 41, 1993, č. 2, s. 153-172
Annotation: Srovnávací analýza Kunderovy dramatizace románu: Diderot Denis, Jakub fatalista a jeho pán.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 41, 1993, č. 3, s. 328-329
Annotation: Ukázkové heslo ze: Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (připravuje se v Ústavu pro českou literaturu AV ČR); s bibliografií autora a literaturou...
Article
10
In: Film a doba. -- ISSN 0015-1068. -- Roč. 39, 1993, č. 2, s. 101-105
Annotation: Stať o filmových adaptacích románů J. Havlíčka "Neviditelný" (scénář V. Šašek) a "Helimadoe" (scénář V. Šašek a J. Jireš).
Article
11
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 5, 1993, č. 2, s. 32-50
Annotation: Studie o televizním filmu režiséra Herz Juraj, jehož scénář vznikl na motivy krátké prózy Maupassant Guy de, Muška.
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 36, 1988, č. 3, s. 203-224
Annotation: Rozbor.
Article
13
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 1, 1989, č. 2, s. 38-62
Annotation: Studie o vztahu filmového přepisu a literární předlohy z připravované knihy M. M. Literatura ve filmu.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 30, 1982, č. 2, s. 129-146
Annotation: Rozbor textových analogií v prózách M. M. předcházejících Siréně.
Article
15
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1987, č. 51/52, 16. 12., s. 2
Annotation: Glazarová Jarmila.
Article
16
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 35, 1984/1985, č. 7, březen 1985, s. 294-301
Annotation: Metodický rozbor.
Article
17
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 5, květen, s. 132-133
Annotation: Medailón k sedmdesátinám Josefa Pohla.
Article
18
In: Filmový sborník historický. -- ISSN 0862-5352. -- Sv. 1, 1988, s. 149-171
Annotation: Analytická studie; autor filmové adaptace Šrámkovy prózy režisér: Krška Václav (film byl dokončen 1954, do kin uveden 1956); též o Krškově...
Article
19
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 39, 1991, č. 2, s. 159-166
Annotation: Ukázka z publikace Rozumět literatuře 2 věnované interpretacím základních děl české literatury v letech 1945-1970 (připravuje k vydání Státní...
Article
20
In: Film a doba. -- ISSN 0015-1068. -- Roč. 27, 1981, č. 3, březen, s. 161-163
Annotation: Obecná stať.
Article