By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- R. 2012, č. 1/2, s. 69-73
Annotation: Studie.
Article
2
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 11, 2007, č. 2, s. 96-100
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 3, 2011, č. 1, s. 155-160
Annotation: Studie rozebírá zobrazení českých i polských dějin v knize "Gottland" (mj. upozorňuje na několik faktických chyb v jejím českém překladu,...
Article
4
by Buczek, Marta, 1971-, Mroczek, Izabela, 1972-, Błaszak, Magdalena, 1980-, Todevska, Aneta
Published Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013.
Annotation: Bibliografie česko-polských, polsko-českých, slovensko-polských, polsko-slovenských, makedonsko-polských a polsko-makedonských překladů vydaných...
Book
13
Other Authors: '; ...Mroczek, Izabela, 1972- js2011623493...
In: Er(r)go. -- ISSN 1508-6305. -- R. 2015, nr. 30 (1), s. 9-21
Annotation: Studie se zabývá pojmem fikčnosti a problémem teoretického uchopení fikčních světů, přičemž nabízí též analýzu možných přístupů...
Article
14
Other Authors: '; ...Mroczek, Izabela, 1972- js2011623493...
In: Er(r)go. -- ISSN 1508-6305. -- R. 2015, nr. 30 (1), s. 91-106
Annotation: Studie analyzuje strukturu vnitřního monologu v české literatuře druhé poloviny 19. století a sleduje jeho vývoj vzhledem k jeho roli při výstavbě...
Article
15
Other Authors: '; ...Mroczek, Izabela, 1972- js2011623493...
In: Er(r)go. -- ISSN 1508-6305. -- R. 2015, nr. 30 (1), s. 23-50
Annotation: Studie se na základě analýzy a reflexe teorie fikčních světů Lubomíra Doležela pokouší rehabilitovat mimetické pojetí literatury a zároveň...
Article
16
Other Authors: '; ...Mroczek, Izabela, 1972- js2011623493...
In: Er(r)go. -- ISSN 1508-6305. -- R. 2015, nr. 30 (1), s. 51-61
Annotation: Studie představuje Mukařovského teorii struktury literárního díla se zřetelem na vztah celku a jeho částí, přičemž uvádí tuto koncepci do...
Article