By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 10, 1954, č. 14, 17. 1., s. 5
Annotation: O koncepci Památníku národního písemnictví, vypracované v Ústavu pro českou literaturu, a přípravě dějin české literatury jako dlouhodobém...
Article
2
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 12, 1950, s. 123-134
Annotation: Studie shrnuje dosavadní Olbrachtovu uměleckou tvorbu a zasazuje ji do kontextu české literatury. Soustřeďuje se na boj proti subjektivismu a třídnímu...
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 33, 1953, č. 108, 19. 4., s. 3-4
Annotation: Medailon hodnotící mj. Gottwaldem inspirovanou "jiráskovskou akci".
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 1, s. 9-25
Annotation: Studie o osobnosti Zdeňka Nejedlého a jeho koncepci české literární historie.
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 7, s. 669-673
Annotation: Projev J. Mukařovského o rozdílu mezi intimní a občanskou poezií, tedy o otázce, zda může poezie člověka zároveň okouzlovat a zároveň "vytvářet...
Article
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 5, s. 484-498
Annotation: Studie zabývající se soudobým stavem literární kritiky, jejími perspektivami a úkoly. Literární kritika by se měla zdokonalit předevšímve...
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 16, 17. 4., s. 1-2
Annotation: O konferenci spisovatelů konané 6. - 7. dubna v Praze s důrazem na sepětí literatury s politikou KSČ; proneseno na závěr konference.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 6, 5. 2., s. 6-7
Annotation: Rozbor románu Bitva.
Article
9
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [5], 1958, leden/únor, s. 34-35
Annotation: Úryvek z doslovu autora.
Article
11
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1950, č. 3, s. 208-232
Annotation: Studie ke 130. výročí narození Boženy Němcové věnující se sociální tematice, zejména roli proletariátu, v autorčiných nejznámějších...
Article
13
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 10, 1947/1948, č. 2, s. 65-72
Annotation: Studie zkoumá vztah uměleckého díla a světonázoru. Za tímto účelem zkoumá myšlenky F. X. Šaldy a nachází společné jmenovatele s marxistickou...
Article
14
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 11, 1948/1949, č. 3, s. 117-120
Annotation: Článek je především shrnutím Vančurovy autorské dráhy s důrazem na vlivy marxismu. Dramatu Josefína, které bylo napsáno pod pseudonymem František...
Article
15
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 22, 1957, č. 1, 3. 1., s. 3; č. 2, 10. 1., s. 9
Annotation: Stať o potřebě prosazovat materialistickou a dialektickou literární teorii.
Article
16
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- Roč. 21, 1945/1946, č. [2], s. 35-38
Annotation: Stať se věnuje osobnosti a dílu V. Vančury.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 33, 1953, č. 54, 23. 2., s. 2
Annotation: Jubilejní medailon.
Article
18
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 11, 1948/1949, č. 2, s. 49-59
Annotation: Studie se snaží sloučit postupy strukturalizmu s marxistickou teorií. Věnuje se problematice formy, hodnoty a společnosti.
Article
19
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 10, 1947/1948, č. 1, s. 42-50
Annotation: Recenze se soustředí na veršový aparát.
Article
20
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [7], 1958, č. 18, 30. 4., s. [1]
Annotation: Úryvek z doslovu ke knize.
Article