By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 23, 2018, č. 2, s. 30-31
Annotation: Básně.
Article
2
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 229, 3. 10., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 40, s. 3
Annotation: Básně.
Article
4
online
Webarchiv
In: Kruh [online]. -- Roč. 4, 2008, č. 10, leden, s. 15
Annotation: Básně vybrané ze sbírky "Ztráta tíže".
Article
5
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 13, 2014, č. 91, duben, s. 20-24
Annotation: Básně.
Article
6
online
Webarchiv
In: Kruh [online]. -- Roč. 6, 2010, č. 19, březen, s. 9
Annotation: Básně ze sbírky "Ztráta tíže".
Article
7
online
Webarchiv
In: Kruh [online]. -- Roč. 6, 2010, č. 20, červen, s. 8
Annotation: Básně.
Article
8
9
online
Webarchiv
In: Kruh [online]. -- Roč. 9, 2013, č. 32, červen, s. 12
Annotation: Básně.
Article
10
In: Sondy [samizdat]. -- Č. 12, 1980, červen, s. [15]-[18]
Annotation: Báseň.
Article
11
In: Sondy [samizdat]. -- Č. 25, 1983, srpen, s. [1]-[24]
Annotation: Soubor literárně zpracovaných pověstí a bájí z okolí Chotěboře, doplněn předmluvou O. Smrčka a vlastním autorovým doslovem, v němž vysvětluje...
Article
12
In: Sondy [samizdat]. -- Č. 17, 1981, listopad, s. [2]-[4]
Annotation: Článek rekapitulující vznik divadla Sondy, jehož původním záměrem bylo převést do scénické podoby autorovy verše, a vznik časopisu Sondy,...
Article
13
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 6, 2005, č. 12, prosinec, s. 13
Annotation: Zpráva o vyhlášení literární soutěže.
Article
14
15
online
Webarchiv
In: Kruh [online]. -- Roč. 5, 2009, č. 16, červen, s. 57
Annotation: Básně ze sbírky "Amorena".
Article
16
In: Dokořán. -- Roč. 15, 2012, č. 54, říjen, s. 52-53
Annotation: Zamyšlení nad situací Obce spisovatelů.
Article
17
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 9, 2005, č. 35, září, s. 68-69
Annotation: Referát o třetím ročníku s výčtem laureátů.
Article
18
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 15, 2005, č. 117, 19. 5., s. 13
Annotation: O připravovaném 3.ročníku; v úvodní poznámce též o básnické a nakladatelské činnosti P. Musílka.
Article
19
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 13, 2009, č. 51, září, s. 36-38
Annotation: Referát přednesený na konferenci.
Article
20
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 23, 6. 6., s. 2
Annotation: Glosa k postavení dnešního českého spisovatele.
Article