By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2017, č. 70/71, s. [32]-47
Annotation: Pásmo věnované literární tvorbě I. Myškové; báseň věnována "Tatínkovi, kterému se tak podobám"; následuje soubor krátkých povídek a...
Article
2
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 8, 2019, č. 31/32, s. 26-28
Annotation: Povídka, která vyšla také v Divadelních novinách (in: Divadelní noviny, roč. 27, 2018, č. 12, 12. 6., s. 3); připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 9, 3. 5., s. 9
Annotation: Odpověď na anketní otázku věnující se směřování české společnosti.
Article
4
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 34, 2017, č. 108, 22. 11., s. [212]-217
Annotation: Povídka; připojena je bio-bibliografická poznámka.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 2, 25. 1., s. 12
Annotation: Reportáž ze křtu básnické sbírky "Vejce/Eggs" O. Stehlíkové v kavárně Fra.
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 4, 7. 4., s. 42-45
Annotation: Povídka ze souboru textů inspirovaných životem v nouzovém stavu vyhlášeném kvůli pandemii koronaviru; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
7
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 36, 5. 9., příl. Interview, s. VIII
Annotation: Rozhovor s Ivanou Myškovou o jejím životě a tvorbě.
Article
8
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 19, 2009, č. 21, 12. 5., s. 10
Annotation: Medailon japanisty a překladatele u příležitosti udělení Ceny Josefa Jungmanna.
Article
9
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 21, 2011, č. 8, 15. 2., s. 10
Annotation: Poznámka k rozhlasové hře P. Brycze uvedené v cyklu původních her Vinohradská 12.
Article
10
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 4, 2008, č. 9, září, s. 55-56
Annotation: O broumovských Dnech poezie v rámci Polsko-českých dnů křesťanské kultury.
Article
11
In: Wagon. -- R. 2011, č. 1, s. 34
Annotation: Autoportrét doprovázející otisk úryvku z rozhlasové hry I. Myškové "Odpoledne s liliputem", odvysílané v rozhlasovém pořadu Čajovna.
Article
12
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 20, 2010, č. 39, 21. 9., s. 11
Annotation: O rozhlasovém pořadu Myslet po svém k 25. výročí založení RR.
Article
13
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 22, 2012, č. 11, 6. 3., s. 9
Annotation: Referát o rozhlasovém pořadu věnovaném prozaické tvorbě S. Fischerové.
Article
14
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 20, 2010, č. 8, 16. 2., s. 10
Annotation: O rozhlasovém pořadu z poezie Libeňských psychiků v cyklu Schůzky s literaturou.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 20, 1. 12., s. 16
Annotation: Reportáž (s fot.) o besedě Knihovny v době digitální, kterou uspořádala Městská knihovna v Praze spolu s pobočkou organizace Aspen Institut...
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 12, 11. 6., s. 15
Annotation: Reportáž o besedách D. Duška a P. Vilikovského na zlínském festivalu Literární jaro. Moderoval L. Machala.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 6, 24. 3., s. 14
Annotation: Referát o večeru věnovaném románu Točité věty. Průvodní slovo měla B. Činátlová, konal se v Knihovně Václava Havla.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 7, 7. 4., s. 14
Annotation: Referát (s fot.) o čtení z knihy A. Zemančíkové ve Vile Štvanice.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 8, 21. 4., s. 15
Annotation: Referát o čtení P. Linharta (s fot.) a V. Kremličky v Čítárně Unijazz.
Article
20
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 24, 2014, č. 5, 20. 1., s. 9
Annotation: O Heleně Stachové a jejím rozhlasovém vzpomínání.
Article