By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 19, 2020, č. 161, únor, s. [1], 3
Annotation: Báseň na obálce; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 3).
Article
2
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 25, 29. 1., s. 4
Annotation: Úryvek z povídky.
Article
3
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 31, 5. 2., s. 4
Annotation: Úryvky z korespondence a děl B. Němcové včetně ukázky rukopisu.
Article
4
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 13, 1957, č. 17, 19. 1., s. 3
Annotation: Povídka; z knihy Dobří lidé.
Article
5
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 15, 1959, č. 278, 21. 11., s. 4
Annotation: Životopisná povídka.
Article
6
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 10, 1954, č. 19, 23. 1., s. 4
Annotation: Božena Němcová: Slovenské pohádky a pověsti.
Article
7
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 13, 1957, č. 308, 24. 12., s. 2
Annotation: Úryvek z prózy B. Němcové Babičky.
Article
8
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 302, 25. 12., s. 7
Annotation: Úryvek z knihy Babička.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 33, 1953, č. 95, 5. 4., s. 4
Annotation: Komentář k otištěnému rukopisu článku z fondu právě otevřeného muzea v Praze-Břevnově.
Article
10
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 8, 1952, č. 59, 9. 3., s. 5
Annotation: První otištěná báseň Boženy Němcové v "Květech" 5. dubna 1843.
Article
11
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 10, 1954, č. 309, 25. 12., s. 7
Annotation: Úryvek z Babičky.
Article