By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 53, 2018, č. 7, s. 74-76
Annotation: Recenze.
Article
2
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 28. 3. 2019
Annotation: Recenze.
Article
3
4
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 2, 2017, č. 1, jún, s. 242-244
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 1, 2016, č. 2, december, s. 198-200
Annotation: Textologická studie.
Article
6
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 52, 2017, č. 5/6, s. 78-84
Annotation: Autor článku sleduje, jak pracoval V. Mihálik se sbírkou "Anjeli" (1947) ve výběrech své poezie, které si kladly za cíl být reprezentativním...
Article
7
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 53, 2018, č. 3/4, s. 149-151
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 53, 2018, č. 5/6, s. 71-92
Annotation: Článek se věnuje současné slovenské poezii.
Article
9
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 2, 2017, č. 2, december, s. 136-154
Annotation: Studie se věnuje literární a historické analýze programu podrealismu trnavské umělecké skupiny z roku 1947.
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 3, s. 237-240
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 5, s. 393-402
Annotation: Studie o přínosu R. Brtáně do výzkumu a edice literární tvorby S. Chalupky.
Article
12
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 18. 1. 2018
Annotation: Recenze.
Article
13
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 4, s. 294-301
Annotation: Studie o stavu textologického výzkumu na Slovensku po roce 1989 a jeho vlivu na běžnou ediční vydavatelskou praxi.
Article
15
16
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 4, 2019, č. 2, december, s. [134]-[136]
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 2, december, s. [396]-[400]
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 4, s. 389-392
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 5, s. 397-412
Annotation: Studie o možnostech a omezeních jazykových aktualizaci poetického textu ve slovenském kontextu. Autor sleduje postupy, kterých účelem je radikální...
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 6, s. 639-649
Annotation: Studie o procesu rekonstrukce a zveřejnění ztrácené sbírky básní "Ruža" V. Mihálika. Autor se soustřeďuje na možnosti rekonstrukce podoby...
Article