By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Nečasová, Denisa, 1974- jo2009480374{{{}}}}
Published Brno : Host, 2018.
Annotation: Monografie analyzuje a interpretuje ideová východiska konceptu nového socialistického člověka v Československu v letech 1948-1956; s resumé v angličtině...
Book
2
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 1. 6. 2018
Annotation: Ukázka z monografie se věnuje konceptu nového člověka v poválečném diskurzu; s úvodní poznámkou.
Article
3
In: Časopis Matice moravské. -- ISSN 0323-052X. -- Roč. 127, 2008, č. 1, s. 234-240
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Časopis Matice moravské. -- ISSN 0323-052X. -- Roč. 126, 2007, č. 1, s. 243-245
Annotation: Referát o konferenci.
Article
5
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 105, 2007, č. 4, s. 1030-1031
Annotation: Referát o konferenci T. G. Masaryk a česká státnost.
Article
6
by Nečasová, Denisa, 1974- jo2009480374{{{}}}}
Published Praha : NLN, 2020.
Annotation: Monografie se zabývá problematikou mediálního definování ideologických nepřátel a analyzuje raná stadia komunistické diktatury v Československu;...
Book
8
by Fasora, Lukáš, 1972-, Hanuš, Jiří, 1963-, Nečasová, Denisa, 1974- jo2009480374{{{}}}}
Published Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018.
Annotation: Kolektivní monografie se věnuje koncepcím nového člověka, které se utvářely v souvislosti s projekty sociálního inženýrství v Evropě dvacátého...
Book
9
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 2, 12. 2., s. 50-53
Annotation: Diskuse nad knihou D. Prokopa.
Article
10
Annotation: Encyklopedická publikace obsahuje přes 750 medailonů osobností našich dějin od prvních Přemyslovců po konec 20. století, též spisovatelů.
Book
11
Annotation: Výpravná publikace sleduje historický vývoj na našem území od pravěku po současnost; autoři představují vedle politických dějin též vývoj...
Book
12
Annotation: Sborník příspěvků z konference; - se seznamem Do sborníku přispěli (s. 87, se stručnými informacemi o autorech), s Rejstříkem (s. 89-91); -...
Book
13
15
Annotation: Sborník - kolektivní monografie (volné pokračování publikace Historik v proměnách doby a prostředí 19. století, Brno 2007), mj. s uvedenými...
Book
17
by Baroš, Jiří, Blažek, Libor, Zounek, Jiří, 1973-
Published Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011.
Other Authors: '; ...Nečasová, Denisa, 1974- jo2009480374...
Annotation: Závěrečný díl sborníků studií zachycujících sociální dějiny Moravy, s oddíly: Problematizované identity (s. 11-122); Nositelé změn (s....
Book