By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
online
In: Acta Musei Nationalis Pragae. Historia litterarum. -- ISSN 2570-6861. -- Roč. 63, 2018, č. 3/4, s. 9-15
Annotation: Studie o protestantské literatuře vydávané v době platnosti Tolerančního patentu.
Article
3
4
5
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 6, prosinec, s. 830-837
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 95, 2008, č. 3, září, s. 225-249
Annotation: Studie o lidové náboženské četbě v soudobé ČR. Po vymezení problému se autor detailněji zaměřuje na analýzu dat získaných průzkumem ve...
Article
8
by Nešpor, Zdeněk R., 1976- xx0005376{{{}}}}
Published Praha : Herrmann & synové, 2008.
Annotation: Sborník jedenácti studií, mj. viz rozpis; se stručnými biogramy autorů (s. 364-365).
Book
9
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 94, 2007, č. 3, září, s. 225-256
Annotation: Studie o modlitebních knížkách v českých zemích v 18. a 19. století. Autor shrnuje vývoj bádání v této oblasti a dále pak na základě obsáhlého...
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 29, 2016, č. 281, 2. 12., s. 20
Annotation: Třináctá část seriálu obsahuje mj. článek o B. V. Košutovi a o J. Karafiátovi.
Article
12
13
by Nešpor, Zdeněk R., 1976- xx0005376{{{}}}}
Published Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020.
Annotation: Monografie analyzuje různorodý vývoj náboženství, církví a religiozity v České a Slovenské republice po rozpadu společného státu; s Prameny...
Book
14
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 20, 2009, č. 10, 3.-9. 3., s. 12
Annotation: Rozhovor se sociologem o folkové hudbě, křesťanské spiritualitě a K. Krylovi.
Article
15
In: Religio. -- ISSN 1210-3640. -- Roč. 13, 2005, č. 2, prosinec, s. 231-257
Annotation: Studie s kapitolami Celá Bible nebo její část?, Uvedení do četby Písma, Tradice českého biblismu.
Article
16
by Nešpor, Zdeněk R., 1976- xx0005376{{{}}}}
Published Ústí nad Labem : Albis international, 2004
Annotation: Studie, mj. s Úvodem (s. 7-13) a s kapitolou "Literární život" východočeského tolerančního sektářství (s. 198-216, s podkapitolami: První...
Book
17
by Nešpor, Zdeněk R., 1976- xx0005376{{{}}}}
Published Praha : Kalich, 2019.
Annotation: Slovník obsahuje medailony českých náboženských nekatolických osobností posledních sta let s akcentem na období od první světové války po...
Book
18
In: Religio. -- ISSN 1210-3640. -- Roč. 13, 2005, č. 1, červen, s. 169-172
Annotation: Recenze.
Article
19
by Nešpor, Zdeněk R., 1976- xx0005376{{{}}}}
Published Brno : CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006.
Annotation: Monografie, s autorovým Úvodem (s. 5-10) a s kapitolami: Co je folk a proč o něm víme tak málo? (s. 11-45); Vzory a kořeny (s. 46-126); Počátky...
Book
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 225, 24. 9., příl. Kavárna, s. E-IV
Annotation: Polemika se čtenářskými ohlasy autorova článku (MF Dnes, 3. 9. 2005), otištěnými v MF Dnes 17. 9. 2005.
Article