By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2012, č. 24/25, prosinec, s. 27-36
Annotation: Vzpomínky se týkají jeho zájmu o konkrétní (experimentální) poezii a jeho vlastní tvorby. Mj. zmiňuje uvedené autory. Doplněno bio-bibliografickou...
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 45, 1997, č. 1, s. 57-63
Annotation: Článek jednoho z autorů zařazených do antologie; jeho dnešní doplňující komentář k vlastním textům z 60. let.
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 48, 2000, č. 1, s. 70-74
Annotation: Stať navazující na autorovy příspěvky v ČL (č. 1/1997 a č. 1/1998) uzavírá jeho průzkum sémiotického využití prázdna v experimentální...
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 48, 2000, č. 4, s. 431-436
Annotation: Článek napsaný v rámci výzkumného záměru UK "Jazyk - struktura, vývoj, komunikace" je svědectvím básníka věnujícího se v 60. letech experimentální...
Article
5
In: Osm binárních básní. -- S. 19-21
Annotation: Autorský komentář - popis vzniku jedné z básní.
Book Chapter
6
In: Wagon. -- R. 2010, č. 3, s. 21-32
Annotation: Úvodní komentář k otisku "plošných binárních" básní; doplněno o biograficko-bibliografickou poznámku o L. Nebeském.
Article
7
In: Obrazy ke čtení. -- s. 7-9
Annotation: Předmluva autora ke sbírce binárních básní; - s Komentářem k vybraným básním (s. 77); s Epilogem (s. 78-79); s biograficko-bibliografickou poznámkou...
Book Chapter
8
In: Obrazce slov. -- s. [79]
Annotation: Poznámka autora ke knize binárních básní; - s průvodním komentářem autora; - s poznámkou ke knize a biograficko-bibliografickou poznámkou o...
Book Chapter
9
In: Vrstvy. -- s. [79]
Annotation: Poznámka autora ke knize experimentální poezie ve 4 kapitolách; - s průvodním komentářem autora k jednotlivým kapitolám, které obsahují poezii...
Book Chapter
10
In: Sešity pro literaturu a diskusi. -- Roč. 4, 1969, č. 31, květen, s. 44
Annotation: S rozborem matematické básně.
Article
11
In: Sešity pro literaturu a diskusi. -- Roč. 4, 1969, č. 30, duben, s. 57
Annotation: Poznámka; mj. též o překladech umělé poezie.
Article
12
In: Wagon. -- R. 2007, č. 3/4, s. 282-306
Annotation: Otisk básní L. Nebeského s komentáři autora - k souboru Zaplňování prázdna (březen 2007) a k tzv. binárním básním (publikováno v níže...
Article
13
In: Ateliér. -- ISSN 1210-5236. -- Roč. 27, 2014, č. 9, 2. 5., s. 5
Annotation: Rozhovor o jeho básnické tvorbě. S dodatkem: Pojem plošné binární básně.
Article
14
online
In: Ravt [online]. -- R. 2020, č. 12
Annotation: Soubor vizuálních básní označený "Do neznáma" a "Kudy kam"; s bio-bibliografickou poznámkou.
Article
15
online
In: Ravt [online]. -- R. 2021, č. 4
Annotation: Soubor experimentálních vizuálních básní ze sbírky "Za hranice stránek", v čísle věnovaném nedávno zesnulému L. Nebeskému; připojena bio-bibliografická...
Article
16
online
In: Ravt [online]. -- R. 2021, č. 4
Annotation: Soubor experimentálních vizuálních básní ze sbírky "Obrazy ke čtení", v čísle věnovaném nedávno zesnulému L. Nebeskému; připojena bio-bibliografická...
Article
17
online
In: Ravt [online]. -- R. 2021, č. 4
Annotation: Soubor experimentálních vizuálních básní ze sbírky "Obrazce slov", v čísle věnovaném nedávno zesnulému L. Nebeskému; připojena bio-bibliografická...
Article
18
online
In: Ravt [online]. -- R. 2021, č. 4
Annotation: Soubor experimentálních vizuálních básní ze sbírky "Bílá místa", v čísle věnovaném nedávno zesnulému L. Nebeskému; připojena bio-bibliografická...
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 46, 1998, č. 1, s. 65-71
Annotation: Studie analyzující experimentální poezii.
Article
20
In: Čeština doma a ve světě. -- ISSN 1210-9339. -- Roč. 5, 1997, č. 3, s. 25-26
Annotation: Mj. o seznámení s J. Kolářem, J. Hiršalem aj.
Article