By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 57, 8. 3., s. 10
Annotation: Polemika s jeho úvahou o funkci literární a divadelní kritiky (Nekamenujte kritiky, LN, 1. 3. 1997).
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 11, 2002, č. 7, 2. 4., s. 10
Annotation: Polemika s články V. Justa Válka o obraz aneb poučení z krizového vývoje v ČT (DN, 19. 2. 2002) a Vyvážený český chaos (Literární noviny,...
Article
3
In: Česká kultura v roce 2000. -- s. 5
Annotation: Autorova předmluva k souboru glos a úvah o projevech kultury v nejširším slova smyslu (též o literárním dění).
Book Chapter
4
In: Revue Proglas. -- ISSN 1213-4953. -- Roč. 13, 2002, č. 9, [11. 11.], s. 4
Annotation: Příspěvek do diskuse o státní podpoře literárních časopisů.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 9, 1996, č. 303, 30. 12., s. 8
Annotation: O příčinách jeho neúspěchu v senátních volbách; též o nezvolení: Tigrid Pavel.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 20, 18. 5., s. 3
Annotation: Polemická odezva ředitele odboru umění ministerstva kultury ČR na sloupek V. J. Náš divadelní Kocourkov (LtN, č. 12), kritizující podmínky...
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 9, 1996, č. 117, 20. 5., s. 7
Annotation: Polemika s jeho kritikou současné kulturní politiky vlády.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 9, 1996, č. 121, 24. 5., s. 14
Annotation: Nekrolog divadelního dramaturga a kritika.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 9, 1996, č. 143, 19. 6., s. 9
Annotation: Osobně cílený útok, vyvolaný článkem A. K. Spor o smysl české kultury dál pokračuje (Právo, 12. 6.).
Article
10
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 25, 2016, č. 2, 19. 1., s. 10
Annotation: Článek o dokumentu Implementace státní kulturní politiky na léta 2015-2020 a jeho hodnotících kritériích uměleckých organizací.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 101, 29. 4., s. 15
Annotation: Polemika s internetově publikovanými články P. Žantovského Augusti, Kdo si užije (Česká média, Neviditelný pes) pozastavujícími se nad prezentací...
Article
12
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 11 (30), 2019, č. 2, s. 72-77
Annotation: Rozhovor J. Mlejnka s B. Nekolným o kulturní politice, financování kultury a divadelní scéně; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 72).
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 302, 31. 12. 2020 - 1. 1. 2021, s. 7
Annotation: Článek o problémech s chápáním a pojetím kulturní politiky v České repiblice.
Article
14
by Nekolný, Bohumil, 1944- jk01082990{{{}}}}
Published Praha : Akademie múzických umění v Praze v Nakladatelství AMU, 2020.
Annotation: Soubor statí, úvah, polemik a příležitostných projevů a dalších příspěvků z let 1985-1992 o divadle a společnosti v čase změn konce komunismu...
Book
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 86, 12. 4., s. 10
Annotation: Komentář k nenávistným, anti-kritickým postojům A. Koenigsmarka (versus J. Rejžek) a M. Nezvala (versus J. Mlejnek).
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 13, 2004, č. 2, 20. 1., s. 15
Annotation: Nekrolog v rubrice Zemřeli; na téže straně i vzpomínka B. Nekolného v rubrice Opožděné dopisy.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 15, 2006, č. 4, 21. 2., s. 16
Annotation: Výběr z deníkových záznamů 7. 3. 1978 - 13. 10. 1979. - V témže čísle v rubrice Ohlasy glosa B. Nekolného ke kritické poznámce P. Pavlovského...
Article
18
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 8 (27), 2016, č. 4, s. 42-55
Annotation: Soubor vzpomínek u příležitosti 80. narozenin M. Uhdeho; s poznámkou redakce.
Article
20
by Bergmannová, Pavla, 1973-, Boušová, Veronika, Císař, Jan, 1932-2021, Černá, Kamila, 1960-, Černík, Roman, 1964-, Černík, Zbyněk, 1951-, Červená, Soňa, 1925-, Dehner, Jan, Lešková-Dolenská, Kateřina, 1980-, Dombrovská, Lenka, Drápelová, Věra, 1965-, Dvořák, Jan, 1951-, Dvořák, Vít, Erml, Richard, 1961-, Etlík, Jaroslav, 1956-, Etlíková, Barbora, Feltlová, Marina, 1971-, Feyfar, Petr, 1940-, Frejková, Hana, 1945-, Goldflam, Arnošt, 1946-, Grulich, Jan, Hanák, Jiří, 1936-2019, Hančil, Jan, 1962-, Havlíková, Helena, Herman, Josef, 1955-, Horanský, Miloš, 1932-, Hrbotický, Saša, Hrdinová, Radmila, 1955-, Hromada, Jiří, Hulec, Vladimír, 1958-, Hýsková, Tereza, Chuchma, Josef, 1959-, Janáčková, Olga, Jírová, Kateřina, Just, Vladimír, 1946-, Kerbr, Jan, 1948-, Kolář, Jan, 1948-, Kovalčuk, Josef, 1948-2018, Král, Karel, 1953-, Kříž, Jiří P., 1947-, Křížek, Lukáš, Kunderová, Radka, 1982-, Lazorčáková, Tatjana, 1954-, Leška, Rudolf, 1984-, Levínský, René, 1970-, Linhart, Oto, 1958-, Magdová, Marcela, 1985-, Macháček, Martin, 1985-, Machalická, Jana, 1958-, Malíková, Nina, 1945-, Mareček, Luboš, 1968-, Melichar, Dominik, 1987-, Mikulka, Vladimír, 1965-, Mlejnek, Josef, 1946-, Morávková, Alena, 1935-, Nekolný, Bohumil, 1944- jk01082990{{{}}}}, Nekvasil, Jiří, 1962-, Novák, Michal, Paterová, Jana, 1942-, Poláček, Vojtěch, 1984-, Pražan, Bronislav, Přádná, Stanislava, 1952-, Ptáček, Josef, 1946-, Rathouská, Kateřina, 1977-, Vrchovský, Ladislav, 1948-, Zábranský, David, 1977-, Závodský, Vít, 1943-, Zdeňková, Marie, 1957-, Zemančíková, Alena, 1955-, Žáček, Ivan, 1952-, Žantovská, Ester, 1980-, Škorpil, Jakub, 1975-, Štefanová, Veronika, 1984-, Švamberk, Alex, 1961-, Švejda, Martin J., 1968-, Tichý, Zdeněk A., 1965-, Vašek, Roman, 1975-, Vodňanský, Jan, 1941-2021
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 26, 2017, č. 1, 10. 1., s. 4-15
Annotation: Výsledek ankety Inscenace roku 2016, ve které níže uvedení divadelní kritici jmenovali jeden tip na vítěze.
Article