By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 12, 2002, č. 32, 5.-11. 8., s. 1 a 5
Annotation: Rozhovor o jeho překladatelské a prozaické tvorbě.
Article
3
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 2, 2003, č. 13/14, 14. 7., s. 6
Annotation: Osobní výpověď překladatele a spisovatele R. Nenadála, tentokrát o vlastní původní tvorbě (u příležitosti vyd. jeho třinácté knihy "Hynku,...
Article
4
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 4, 1994, č. 43, 16. 11., s. 10
Annotation: Rozhovor s R. N. o jeho novém románu Gaudeamus (vyjde v nakladatelství Práce).
Article
5
6
7
In: Dikobraz. -- ISSN 0012-284X. -- Roč. 45, 1989, č. 20, 17. 5., s. 7
Annotation: Příspěvek v cyklu věnovaném překladatelům humoristické literatury; u ukázky z díla Jamese Thurbera.
Article
9
In: Výběr z nejzajímavějších knih. -- ISSN 0139-6862. -- R. 1989, č. 2, s. 30
Annotation: Rozhovor o překladatelské a původní tvorbě R. N.; k připravenému vydání knihy povídek Přijď zpět (anebo radši ne).
Article
10
11
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1985, č. 16, 17. 4., s. 3
Annotation: O návštěvě; článek jeho překladatele.
Article
12
13
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1985, č. 25, 19. 6., s. 1-2
Annotation: Připojen soupis překladů za rok 1984.
Article
14
In: Cizí jazyky ve škole. -- ISSN 0009-8205. -- Roč. 30, 1986/1987, č. 3, listopad 1986, s. 107-112
Annotation: Nad situací posledního patnáctiletí.
Article
15
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 35, 1979, č. 170, 21. 7., příl., s. 5
Annotation: O překladatelských problémech s jazykem E. H.
Article
16
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 14, 2008, listopad, s. 84-86
Annotation: Rozhovor.
Article
17
In: Večerník-Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 5, 1995, č. 245, 15. 12., příl. Dobrý večer, s. 5
Annotation: Rozhovor.
Article
18
19
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 11, 2001, č. 134, 9. 6., s. 12
Annotation: Rozhovor.
Article
20
In: Labyrint. -- Roč. 1 (4), 1994, č. 1, leden/únor, s. 7, 37
Annotation: Rozhovor o původní i překladatelské tvorbě, též o současné ediční politice; k otištěné ukázce z povídky R. N. Vastl, s biograficko-bibliografickou...
Article