By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Čítárny [online]. -- 18. 11. 2019
Annotation: Ukázka uvozena anotací; připojeno video z pořadu "Dobré jitro" (Československý rozhlas 24.11.1991), v němž hovoří F. Nepil.
Article
2
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 50, 2018, č. 28, 10. 7., s. 26
Annotation: Úryvek z knihy "Dobrá a ještě lepší jitra"; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
3
4
In: Magnetický vítr. -- s. 7-10
Annotation: Předmluva; s poznámkou autorky k reedici (nově zredigované a s jiným albem fotografií) a s jejím PF 2001.
Book Chapter
5
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 31, 1999, č. 49, 6. 12., s. 2-3
Annotation: Poslední, dosud nepublikovaný, rozhovor.
Article
6
7
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 3, 1994, č. 100, 29. 4., s. 11
Annotation: Rozhovor u příležitosti jeho besed se studenty a s plzeňskou veřejností.
Article
8
9
In: Rodina a škola. -- ISSN 0035-7766. -- Roč. 41, 1994, č. 7, s. 1 a 3
Annotation: Rozhovor.
Article
10
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 50, 1994, č. 244, 17. 10., s. 1 a 3
Annotation: Rozhovor; F. N. odpovídá na otázky čtenářů.
Article
11
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 48, 21. 12., s. 12
Annotation: Rozhovor s F. N. o jeho tvorbě pro děti.
Article
12
In: Vlasta. -- ISSN 0139-6617. -- Roč. 49, 1995, č. 6, 26. 1., s. 16-17
Annotation: Vzpomínky nad fotkami z rodinného alba.
Article
13
In: Knihy 94. -- ISSN 1211-0620. -- Roč. 4, 1994, č. 46, 21. 11., s. 23
Annotation: Rozhovor.
Article
16
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1993, č. 40, 27. 10., s. 9
Annotation: Úvaha nad knihou; fejeton na téma česká šlechta a šlechtické erby.
Article
18
In: Český dialog. -- ISSN 1210-2784. -- Roč. 3, 1993, č. 10, 24. 5., s. 6
Annotation: Rozhovor.
Article
19
In: Večerník-Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 4, 1994, č. 35, 18. 2., příl. Dobrý večer, s. 1
Annotation: Rozhovor u příležitosti 65. narozenin.
Article