By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [5], 1985, č. 3, s. 1-11
Annotation: Dvě úvahy: v první autor charakterizuje mateřštinu jako jazyk, který umíme "jinak" než jazyky osvojené v průběhu života (v mateřštině nachází...
Article
2
In: O Sněhurce aneb Cesta za smyslem bytí a poznání. -- s. 9-24
Annotation: Autorská předmluva; svazek obsahuje nově redakčně zpracovanou reedici strojopisného samizdatového sborníku přednášek cyklu Kybernetické problémy...
Book Chapter
3
In: O svatém Františku. -- s. 7-34
Annotation: Předmluva k monografickému pojednání uspořádanému do kapitol: Zrod středověku; Životopisný portrét Františkův; Zázrak v Grecciu: zjevení...
Book Chapter
4
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 11, 2001, č. 138, 14. 6., příl. Salon, č. 222, s. 1, 2-3
Annotation: Rozhovor.
Article
5
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 12, 2001, č. 233, 6. 10., s. B6
Annotation: Rozhovor u příležitosti udělení ceny.
Article
6
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 5, 1994, č. 3 (21), s. 48-57
Annotation: Esej; mj. o projevu: Havel Václav, Střídání věků (Literární noviny, č. 27, s. 1-2, 7. 7. 1994), u příležitosti převzetí Medaile svobody...
Article
7
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 3, 1992, č. 3, září, s. 3-14
Annotation: Zkrácený text příspěvku na teatrologické konferenci "Don Juan a Faust v divadelní kultuře 20. století", konané v září-říjnu 1991 v Praze.
Article
8
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- R. 1993, č. 14, 5.-18. 4., s. 22-23
Annotation: Medailón.
Article
9
In: Spektrum : (London, Index on Censorship). -- R. 1981, únor, s. 168-187
Annotation: Studie k 100. výročí narození a 50. výročí úmrtí L. Klímy; datováno V Praze, na Dušičky L. P. 1978. - Souběžně (s. 168-188) otištěno:...
Article
10
11
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 5, 1994, č. 38, s. 1-7
Annotation: Studie zabývající se mj. problematikou mýtu.
Article
12
13
In: Svědectví (New York-Paříž). -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 16, 1980/1981, č. 62, [říjen 1980], s. 289-295
Annotation: Studie.
Article
14
online
In: PARAF [samizdat]. -- Č. 8, 1988, s. 88-98
Annotation: Autor se ohrazuje proti kritice svého pojetí kritiky scientismu, jak ji shrnul J. Fuchs v inkriminované polemice; upřesňuje, že je sice "antiscientistou"...
Article
15
online
In: PARAF [samizdat]. -- Č. 9, 1988, s. 57-65
Annotation: Pozadím ekologické krize je dle autora ztráta "smyslu člověka" (ekologická krize je současně krizí kultury), přitom vědomí zmíněné ekologické...
Article
16
by Neubauer, Zdeněk, 1942-2016 jn19981228103{{{}}}}
Published Praha : Malvern, 2016.
Annotation: Monografie představuje autorovu interpretaci Boschova triprtychu Zahrada pozemských slastí ve které autor sestupuje od tradovaného chápání obrazu...
Book
17
In: Vibrace [samizdat]. -- Č. 2, 1985, prosinec, s. [128-143]
Annotation: Úvaha na téma smysl lidské existence a význam uměleckého (filozofického) díla.
Article
18
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [4], 1984, č. 4, s. 59-73
Annotation: Studie inspirovaná Ricœurovým pojetím metafory; ontologický symbol vyjadřuje ontologickou zkušenost, což je filozofické pochopení vztahu jsoucna...
Article
19
online
In: Kašpar [samizdat]. -- R. 1981, č. 1, s. 21-30
Annotation: Esej o funkci hry v instituci slavnosti či oslavy. Pochopení tohoto vztahu je cestou k filozofii L. Klímy.
Article
20
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [3], 1983, č. 1, s. 15-25
Annotation: Studijní glosa k přednášce Paula Ricœura o hermeneutickém pojetí subjektu; autor chápe krizi subjektu jako krizi osvícenské vědecké racionality...
Article