By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 1, 11. 1., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
2
3
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 13, 2009, č. 48, červen, s. 42-44
Annotation: Úvaha o zastoupení literatury v českých denících a jejich přílohách.
Article
4
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 10, 2010, č. 4, s. 249-273
Annotation: Studie k hláskové instrumentaci veršů V. Holana a jejímu vlivu na zvukovou podobu básní, na příkladu (v textu studie hojně citovaných) básní...
Article
5
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 12, 2008, č. 46, prosinec, s. 40, 42
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 12, 2008, č. 46, prosinec, s. 43
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 10, 2006, č. 3, s. 157-158
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 10, 2013, č. 4, s. 44-47
Annotation: Biografická stať k 120. výročí narození a 35. výročí úmrtí pedagoga, publicisty a regionálního historika.
Article
9
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 12, 2015, č. 3, s. 2
Annotation: Úvodník v čísle, jehož tématem je underground / neoficiální scéna.
Article
10
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 15, 2018, č. 1, s. 27-30
Annotation: Recenze na komiks o šumperském katolickém disidentovi J. A. Vargovi; připojeny 3 ilustrace.
Article
11
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 15, 2018, č. 1, s. 2
Annotation: Úvodník k tématu měsíce komiksu.
Article
12
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 13, 2009, č. 47, březen, s. 52 a 3. s. obálky
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Stébla zkoušet. -- s. 75-77
Annotation: Doslov k výboru z básní z let 1999-2009, vesměs publikovaných časopisecky (Tvar; Psí víno; Host); - s biograficko-bibliografickou poznámkou o...
Book Chapter
14
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 11, 28. 5., s. 6-7
Annotation: Příspěvek ze studentské literárněvědné konference.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 3, 7. 2., s. 12-13
Annotation: Polemika s příspěvkem N. Holuba Zeď strachu (Host č. 7/2005).
Article
17
In: Zvuk Zlínského kraje. -- ISSN 1214-0139. -- R. 2015, č. 2, podzim/zima, s. 114-116
Annotation: Recenze na druhý díl souboru literárních textů místopisně spojených s Olomoucí.
Article
18
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 57, 2009, č. 4, září, s. 604-607
Annotation: Referát o sympoziu.
Article
19
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 21, 2005, č. 3, 7. 3., s. 53
Annotation: Recenze.
Article
20
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 24, 2008, č. 6, 15. 6., s. 102-103
Annotation: Zpráva o průběhu letošního ročníku olomouckého Festivalu básníků.
Article