By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1949, č. 9/10, s. 153-154
Annotation: Komentář k výsledkům literární soutěže Pracující do literatury.
Article
2
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 3, 1953, č. 3, březen, s. 12-13
Annotation: Báseň k úmrtí J. V. Stalina.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 7, 12. 2., s. 6
Annotation: Recenze knihy "literatury faktu" - výčet údajných překladatelských chyb a odchylek od německého originálu.
Article
4
5
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 36, 1950, č. 3, březen, s. 132-134
Annotation: Krátká studie představuje J. Wolkera jako lidového spisovatele.
Article
6
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 36, 1950, č. 4, duben, s. 155-161
Annotation: Studie o vlivu ruského básníka na české autory s řadou ukázek z tvorby.
Article
7
8
9
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 7, 1951, č. 164, 14. 7., s. 6
Annotation: Reportážní poznámka.
Article
10
11
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 7, 1951, č. 101, 1. 5., s. 9
Annotation: Báseň.
Article
12
13
14
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 7, 1951, č. 300, 21. 12., s. 1
Annotation: Úryvek z poémy.
Article
15
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 4, 1948, č. 72, 25. 3., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
16
17
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 6, 1950, č. 308, 31. 12., s. 12
Annotation: Novoroční přání.
Article
18
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 13, 1957, č. 11, 12. 1., s. 5
Annotation: Stať o románu "Zanechte naděje" K. F. Sedláčka.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 37, 1956, č. 299, 26. 10., s. 1
Annotation: Báseň - ohlas tzv. maďarských událostí.
Article
20