By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 13. 11. 2014
Annotation: Úvaha o vlivu digitálních médií na literární a kulturní kritiku a publicistiku, inspirovaná mj. vydáním prvního tištěného čísla Týdeníku...
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 10, 11. 12., s. 80-81
Annotation: Článek o popularitě současného komiksu pro děti (zmiňuje zejm. americkou produkci).
Article
3
4
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 23, 2012, č. 36, 3.-9. 9., s. 58-59
Annotation: O životě a tvorbě P. Síse.
Article
5
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 24, 2013, č. 18/19, 29. 4., s. 60
Annotation: Glosa k letošnímu ročníku literárních cen Magnesia Litera a jejich předávání.
Article
6
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 24, 2013, č. 23, 3. 6., s. 57
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 24, 2013, č. 23, 3. 6., s. 61
Annotation: O literárním díle J. Demla a pokusech o jeho vydání v jednom celku, především o tom posledním, jehož první svazek nedávno vyšel.
Article
8
9
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 24, 2013, č. 17, 22. 4., s. 47-52
Annotation: O nejednoznačnosti a neproniknutelnosti osoby J. Haška a také jeho nejznámější literární postavy; k výročí spisovatelova narození a úmrtí.
Article
10
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 24, 2013, č. 26, 24. 6., s. 56
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 23, 2012, č. 44, 29. 10. - 4. 11., s. 65
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 23, 2012, č. 45, 5.-11. 11., s. 53-56
Annotation: O obsáhlé přehledové výstavě českého komiksu, nazvané Signály z neznáma.
Article
13
14
15
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 1, 18. 1., s. 22-23
Annotation: Úvaha o překladové próze vydané roku 2012, mj. k níže uvedené knize.
Article
16
17
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 24, 2013, č. 31, 29. 7., s. 58-59
Annotation: Životopisný článek o K. Fořtovi, hledající v jeho biografii styčné body s jeho prozaickou prvotinou.
Article
18
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 46, 2004, č. 52, 28. 12., s. 6-9
Annotation: Článek o technologii, pomáhající rekonstruovat knižní fondy zničené povodněmi.
Article
19
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 5, 2006, č. 19, 11. 5., s. 46
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 5, 2006, č. 20, 18. 5., s. 42-43
Annotation: Recenze.
Article