By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 2, s. 74-80
Annotation: V. Nezkusil bilancuje podněty svého pedagogického vývoje.
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 55, 2004/2005, č. 4, s. 157-161
Annotation: Úvaha o výuce literatury na gymnáziu.
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 54, 2003/2004, č. 3, s. 105-111
Annotation: Úvaha o literární výchově na středních školách.
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 54, 2003/2004, č. 5, s. 220-221
Annotation: Úvaha o smyslu Wolkerovy básnické autostylizace.
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 4, s. 173-175
Annotation: Vícevrstevný rozbor Máchovy básnické skladby Máj.
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 52, 2001/2002, č. 3/4, s. 53-56
Annotation: Zamyšlení nad dílem básníků s ohledem na pedagogickou praxi.
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 52, 2001/2002, č. 3/4, s. 79-87
Annotation: Polemická stať o výuce literatury na středních školách reagující na článek J. Kostečky v minulém čísle ČJL.
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 53, 2002/2003, č. 1, s. 26-28
Annotation: Příspěvek k polemice o literární výchově na školách.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 53, 2002/2003, č. 1, s. 48-50
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 50, 1999/2000, č. 7/8, s. 157-158
Annotation: Ukázka z nové učebnice literatury pro 4. ročník čtyřletých gymnázií, připravované k novému školnímu roku 2000/2001 autorským kolektivem...
Article
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 51, 2000/2001, č. 1/2, s. 31-38
Annotation: Demonstrováno na interpretaci Bezručovy básně Červený květ ze Slezských písní, s odkazy na jiná díla české literatury.
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 51, 2000/2001, č. 1/2, s. 46-47
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 53, 2002/2003, č. 3, s. 131-137
Annotation: Esej k studiím J. Mukařovského.
Article
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 49, 1998/1999, č. 7/8, s. 181-187
Annotation: O problému rozboru jazyka beletristického textu; s ilustračním rozborem úryvku z Anglických listů.
Article
15
In: Učitelské noviny. -- ISSN 0139-5718. -- Roč. 102, 1999, č. 18, 27. 4., obálka s. 2
Annotation: Rozhovor s autorem učebnic literatury.
Article
16
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 50, 1999/2000, č. 1/2, s. 22-27
Annotation: Stať o začátcích svého pedagogického působení, vlivu M. Jankoviče; s příklady úvah svých studentů (o dílech Maryša, Šlépěj) a svým...
Article
17
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 45, 1994/1995, č. 3/4, s. 49-57
Annotation: O důležitosti role starší literatury pro rozvoj čtenáře; podstatnou částí přehled procesů probíhajících v literatuře od antiky přibližně...
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 6, 1993, č. 203, 2. 9., příl. Národní 9, č. 35, s. 1
Annotation: Rozhovor s autorem středoškolských učebnic o výuce literatury na školách.
Article
19
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 36, 1992, č. 4, červenec, s. 234-236
Annotation: Recenze.
Article
20