By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Čítárny [online]. -- 10. 12. 2019
Annotation: Básně uvozeny krátkým komentářem F. Filipovského, jenž vzpomíná na zájezdy s Nezvalem, a J. Seiferta, který se vyjadřuje k Nezvalovu úmrtí.
Article
2
3
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 16, 1988, s. [23]
Annotation: Báseň o surrealismu, surrelistech a umělcích, např. A. Bretonovi, P. Éluardovi, B. Péretovi, Man Rayovi či Max Ernstovi.
Article
4
5
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 16, 1988, s. [25]
Annotation: V básni zmíněn rovněž Stalin, Gottwald a J. Fučík.
Article
6
In: Jarmark umění. -- ISSN 1210-1222. -- R. 1994, č. 9, březen, s. 2-3
Annotation: Vzpomínky na K. Teiga; úryvek z knihy "Z mého života".
Article
8
In: Objekt [samizdat]. -- Sv. 3, 1958, s. [303]
Annotation: Tři úryvky z Nezvalovy knihy pamětí "Z mého života" vztahující se k otázce vlivu V. Nezvala na tvorbu F. Halase.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 12, 24. 3., s. 10
Annotation: Výběr ze statí o J. Wolkrovi a báseň, kterou V. Nezval napsal k básníkovým padesátinám.
Article
10
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 7, 1951, č. 136, 10. 6., s. 7
Annotation: Projev otištěný pod snímkem Nezvala řečnícího při odhalení Slavíčkovy busty v Praze 6. 6.
Article
11
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 5, 1949, č. 298, 21. 12., s. 8
Annotation: Báseň.
Article
12
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 154, 7. 11., s. 4
Annotation: Báseň.
Article
13
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 6, 6. 2.
Annotation: Výběr citátů.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 2, 10. 1., s. 7
Annotation: První část pamětí, které vycházely na pokračování v Kultuře 1957 (obvykle na s. 5) a 1958 (obvykle na s. 6). Poslední část otištěna v č....
Article
15
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, listopad/prosinec, s. 18-22
Annotation: Úryvek z pamětí V. Nezvala.
Article
16
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, květen/červen, s. 8-10
Annotation: Ukázka z výboru z pozůstalosti V. Nezvala je uvedena poznámkou o autorovi.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 34, 27. 9., s. 3-4
Annotation: Monografická studie k básníkovým pětaosmdesátinám, v závěru se odvolávající na Fučíkovo hodnocení Bezruče; s reprodukcí návrhu plakety...
Article
18
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 8, s. 844-845
Annotation: Projev při příležitosti zahájení výstavy knižních ilustrací Jana Zrzavého v galerii Čs. fondu výtvarných umění v Praze v červnu 1956.
Article
19
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 3, 1953, č. 3, březen, s. 9-10
Annotation: Báseň k úmrtí J. V. Stalina.
Article
20
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 3, 1953, č. 4, duben, s. 19-20
Annotation: Báseň k úmrtí Klementa Gottwalda.
Article