By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 1, 1951, č. 8, říjen, s. 145-148
Annotation: Recenze uveřejněná v 7. čísle časopisu Slavjane za r. 1951.
Article
2
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 2, 1952, č. 5, květen, s. 90-94
Annotation: Studie rozebírá otázku použití ruského folkloru v tvorbě F. L. Čelakovského.
Article
3
by Nikol‘skij, Sergej Vasil‘jevič, 1922-2015 jx20041209007{{{}}}}
Published Moskva : Institut slavjanovedenija RAN, 2009.
Obsah knihy
Annotation: Srovnávací studie ruského bohemisty na téma poetika skrytých motivů v dramatech K. Čapka a M. Bulgakova.
Book
4
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 6 (15), 1956, č. 2, únor, s. 182-203
Annotation: Studie se zabývá Wolkrovým tvůrčím vývojem v letech 1914-1920. V úvodu analyzuje společensko-historickou situaci, která se na formování Wolkrových...
Article
5
by Nikol‘skij, Sergej Vasil‘jevič, 1922-2015 jx20041209007{{{}}}}
Published České Budějovice : Společnost pro kulturní dějiny ve spolupráci s Novou tiskárnou Pelhřimov, 2012.
Obsah knihy
Annotation: Autor ve své knižní studii představuje svou osobitou interpretaci života a díla J. Haška, zejména vývoj literární postavy Švejka.
Book
6
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 8 (17), 1959, č. 6, červen, s. 379-381
Annotation: Stať se věnuje recepci české a slovenské literatury v SSSR. Uvádí statistiku přeložených knih a vydávaných časopisů. Uvedeni jsou nejrozšířenější...
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 14, 2003, č. 8, 17. 4., s. 18-19
Annotation: Studie.
Article
10
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 70, 1990, č. 15, 18. 1., s. 5
Annotation: Rozhovor o vydávání knih K. Č. a literatury o něm v Sovětském svazu; Nikol'skij Sergej Vasil'jevič.
Article
11
12
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 36, 1988, č. 4, s. 358-369
Annotation: Rozbor verze o prototypu románového hrdiny, podané v článku: Veselý J., Haškův přítel Josef Švejk (Květy 1968, č. 35, s. 26-28, 7. 9.), a...
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 68, 1988, č. 98, 27. 4., s. 5
Annotation: Zkrácený proslov S. N. přednesený u příležitosti převzetí čestného doktorátu Univerzity Palackého na slavnostním zasedání v Olomouci.
Article
16
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 7, 1978, č. 1, leden, s. 86-91
Annotation: Přehledová stať o vydávání naší literatury v SSSR a o sovětské bohemistice; se statistickými daty k 1. 1. 1977.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 43, 1962, č. 314, 13. 11., s. 3
Annotation: Rozhovor se spoluautorem připravovaných přehledných dějin naší literatury.
Article
18
19
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 69, 1988, č. 291, 10. 12., s. 5
Annotation: Příspěvek S. N. na akci, konané 6. 12.-7. 12 (Dobříš); též referát: Jähnichen Manfred, Čapek antifašista, přednesený tamtéž.
Article
20
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 20, 1951, č. 48, 29. 11., s. 1148-1149
Annotation: Recenze referátu L. Štolla z moskevského literárního časopisu.
Article