By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 1, 2. 1., s. 28
Annotation: Esej o marxistickém filosofovi a historikovi R. Kalivodovi a jeho pojetí husitství jako raně buržoazní revoluce, které vychází z myšlenek F....
Article
2
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 190-191
Annotation: Recenze; připojena biografická poznámka (s. 191).
Article
5
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 1, 28. 6., s. 49-51
Annotation: Prózy.
Article
6
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 1, 28. 6., s. 172
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 1, 28. 6., s. 173-174
Annotation: Soubor recenzí.
Article
8
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 24, 2013, č. 2, s. 246-248
Annotation: Glosy ke knihám věnovaným sv. Konstantinu a Metoději a k mediálnímu připomínání výročí jejich příchodu.
Article
9
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 1, 15. 1., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 2, 22. 1., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 5, 12. 2., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 9, 12. 3., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
13
14
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 23, 2012, č. 4, s. 224-228
Annotation: Soubor recenzních glos, mj. o knize Náměstí Krasnoarmějců 2.
Article
15
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 24, 2013, č. 1, s. 272-275
Annotation: Dvě recenze.
Article
16
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 23, 2012, č. 3, s. 289-291
Annotation: Soubor recenzních glos, mj. k románu J. Hájíčka.
Article
17
In: Mediaevalia Historica Bohemica. -- ISSN 0862-979X. -- Roč. 15, 2012, č. 1, s. 81-86
Annotation: Úvaha nad pamětmi J. Kejře a P. Spunara.
Article
18
19
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 16, 2005, č. 4, s. 265-268
Annotation: Dvě recenze s názvy TGM (s. 265-267) a Obezřetná elita (s. 267-268).
Article
20