By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 11, 1982, č. 2, únor, s. 21
Annotation: Pozdrav k 75. narozeninám 22. 2.
Article
2
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 26, 1982, č. 6, červen, s. 336-337
Annotation: Úvodní slovo na výstavě Národní umělec Bohumil Říha dětem.
Article
3
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 13, 1984, č. 6, červen, s. 104-106
Annotation: K vydání je připravován její druhý překlad do češtiny.
Article
4
In: Črty ze Šumavy = Böhmerwaldskizzen. -- S. 5-10
Annotation: Předmluva k novému překladu jediné německy napsané a vydané knížky K. K. Böhmerwaldskizzen (Plzeň 1890, vl. n.), česky v překladu: Stunová...
Book Chapter
5
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 25, 1981, č. 5, květen, s. 291-294
Annotation: Rozhovor zaměřený na tvorbu B. N. pro děti a mládež.
Article
6
In: Československý voják. -- ISSN 0009-0751. -- Roč. 32, 1983, č. 15, 26. 7., s. 10
Annotation: Rozhovor u otištěné povídky.
Article
7
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 39, 1983, č. 178, 30. 7., s. 9
Annotation: Rozhovor; u ukázky z prózy.
Article
8
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1984, č. 19, 10. 5., příl. Kmen, č. 19, s. 4
Annotation: Rozhovor u příležitosti udělení titulu zasloužilý umělec.
Article
10
In: Učitelské noviny. -- ISSN 0139-5718. -- Roč. 35, 1985, č. 6, 7. 2., s. 12
Annotation: Rozhovor.
Article
11
12
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1984, č. 1/2, 4. 1., s. 1
Annotation: Rozhovor.
Article
13
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 26, 1982, č. 1, leden, s. 5-6
Annotation: Příspěvek předsedy komise Svazu českých spisovatelů pro dětskou literaturu.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 63, 1983, č. 155, 4. 7., s. 5
Annotation: O nakladatelské činnosti v Československu v oblasti beletrie ve světle zahraničních styků.
Article
15
In: Albatros. -- ISSN 0139-9594. -- R. 1984, č. 3, březen, s. 1
Annotation: Úvodník k Měsíci knihy se zřetelem na literaturu pro děti.
Article
16
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 12, 26. 3., s. 9
Annotation: Příspěvek v anketě před 17. sjezdem KSČ; o poslání spisovatele-komunisty.
Article
17
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1987, jaro, s. 1
Annotation: Úvodník bilancující činnost, jíž vyvíjel Svaz českých spisovatelů mezi dvěma sjezdy.
Article
18
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 4, 28. 1., příl. Kmen, s. 1
Annotation: Úvodník.
Article
19
20
In: Signál. -- ISSN 0037-492X. -- Roč. 10, 1974, č. 13, 28. 3., s. 13
Annotation: Rozhovor.
Article