By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
online
Webarchiv
In: Britské listy [online]. -- ISSN 1213-1792. -- 18. 10. 2006
Annotation: Báseň; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
3
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 7. 10. 2015
Annotation: Komentář k textu J. Trávníčka "Zůstat Homérem i po Joyceovi: na obranu čtení v modu "jak to nakonec dopadne" (in: Host, roč. 31, 2015, č. 7,...
Article
4
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 29. 3. 2016
Annotation: Úryvky z deníku "Jedna věta".
Article
5
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 17, 2006, č. 4, s. 127-131
Annotation: Studie o poezii P. Halmaye; k otištěnému výboru u jeho básní Střední věk (s. 132-134).
Article
6
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- Sv. 23, 2001, s. 32-34
Annotation: Medailon.
Article
7
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 13, 2002, č. 1, s. 220-223
Annotation: Kritika stati R. Kopáče Ještě jednou k poezii let 1989-2000 (Psí víno č. 19/2001), zejména Kopáčovy reflexe poezie P. Borkovce.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 20, 10. 5., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 29, 12. 7., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
10
11
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 14, 2003, č. 1/2, s. 250-255
Annotation: O bohemikách v irském literárním časopisu, vycházejícím 2x do roka od podzimu 1996; též o překladatelské činnosti Justina Quinna a irské...
Article
12
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- Sv. 21, 2000, s. 24-26
Annotation: O jeho tamním pobytu v červenci a srpnu 1938 a stopách tohoto pobytu v jeho díle.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 12, 2001, č. 12, 21. 3., s. 8
Annotation: O poezii J. Zelenky, zejména o jeho cyklu básní z roku 1974 Osm dní v Hrabyni (Revolver Revue, č. 45).
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 12, 2001, č. 37, 12. 9., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 65, 18. 3., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. [10], 1999, č. 1 (39), s. 254-255
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 39, 1999, č. 32, 25. 8., s. 2
Annotation: Rozhovor s redaktorem zblovského nakladatelství Opus (též členem redakčního kruhu revue Souvislosti a překladatelem irské poezie Š. N.) o profilu...
Article
18
In: Výčepní list. -- R. 2003, č. 6, 25. 12., příl. Litera, s. 2
Annotation: O zobrazení ředitele náchodského gymnázia Fr. Skály v textech E. H.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 5, 7. 1., příl. Umění a kritika, s. 19
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. [8], 1997, č. 1 (31), s. 239-240
Annotation: Recenze.
Article