By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Novák, Arne, 1880-1939 jk01090346{{{}}}}
Published Praha : Arsci, 2019.
Annotation: Výbor ze sloupků psaných pro Lidové noviny v letech 1926-1939 a věnovaných české historii, literatuře, kultuře a význačným osobnostem; s uvedenou...
Book
2
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 36, 1928, č. 658, 30. 12., s. 9.
Annotation: O monografii Josefa Fischera Myšlenka a dílo F. P., brožuře Ferdinanda Hrejsy Mladý Fr. Palacký (Praha, Lidé a díla č. l) a Hrejsou podnícené...
Article
3
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 36, 1928, č. 658, 30. 12., s. 9.
Annotation: Též o vydání Politické závěti F. P. Jaroslavem Werstadtem v Knihovně Akropolis, redigované Josefem Kopalem, a o vydání Řečí F. P. a P. J....
Article
4
původní lístek v RETROBI
In: Samostatnost. -- Roč. 1928, č. 1-2, 5. 1., s. 2-3.
Annotation: K padesátým narozeninám V. Dyka. Dyk, Viktor.
Article
5
původní lístek v RETROBI
In: Samostatnost. -- Roč. 1928, č. 33/34, 24. 7., s. 10.
Annotation: Hajn, Antonín.
Article
6
původní lístek v RETROBI
In: Z dílny nakladatelovy. -- Roč. 1, 1928, č. 1, únor, s. 2-4.
Annotation: Národní knihovna chce vydávati soubory i výbory starších spisovatelů.
Article
7
původní lístek v RETROBI
In: Ženský svět. -- Roč. 32, 1928, č. 14, 15. července, s. 210 -212.
Annotation: K sedmdesátým pátým narozeninám zakladatelky Ženského svět. S fotografií oslavenkyně v Proseči před jejím obydlím. Nováková, Teréza.
Article
8
původní lístek v RETROBI
In: Cesta. -- Roč. 11, 1928/1929, č. 10/11, s. 174-175.
Annotation: O udělení Nobel. ceny na rok 1928 Sigridě Undsetové, pisatel vyslovuje svůj názor na věc a zmiňuje se o zklamání čsl. veřejnosti, že nebyla...
Article
9
původní lístek v RETROBI
In: Die Literatur. -- Jg. , Jg. 31, 1928/29 des Literarischen Echo, s. 54 - Nachrichten.
Annotation: K úmrtí básníka 16. 8. 1928 stručná životopisná a literární data] Sova, Antonín.
Article
10
původní lístek v RETROBI
In: Die Literatur. -- Jg. , Jg. 31 des Literarische Echo 1928/29, s. 54 - Nachrichten.
Annotation: Stručně o úmrtí Nerudova nástupce v redakci Národních listů [od r. 1883] a o jeho literárně-kritické činnosti; zemřel 12. 8. 1928] Kuffner,...
Article
11
původní lístek v RETROBI
In: Die Literatur. -- Jg. , 31 Jg. des Literarischen Echo 1928/29, s. 173 - Nachrichten.
Annotation: ...; registruje se úmrtí moravského literárního historika 15. 10. 1928 v Praze ve věku 64. let] Kabelík, Jan.
Article