By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 19, 1997-1998, s. 1
Annotation: Velmi krátká experimentální próza.
Article
4
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 47, 22. 11., s. 57
Annotation: Báseň s nepodepsanou zprávou o vydání třetího svazku "Díla Ladislava Nováka".
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 16, 21. 4., s. 2
Annotation: Vzpomínka na setkání s I. D.; datováno V Třebíči dne 9. 4. 1999.
Article
6
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 10, 1999, č. 168, 22. 7., příl. Magazín Dnes, s. 20-22
Annotation: Rozhovor s básníkem a výtvarníkem o jeho životních osudech.
Article
7
In: Šlépěje kultury západní Moravy. -- R. 1994, č. 5, srpen, s. 36-41
Annotation: Vzpomínka.
Article
8
In: Zámostí. -- S. 7-9
Annotation: Autorská předmluva (datovaná 1993) k textu z roku 1968 Zámostí v Třebíči na Moravě a Zámostí v nás (sazba rozmetána); s ediční poznámkou...
Book Chapter
9
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 8, 1994, č. 4, zima, s. 20-22
Annotation: V rubrice Rozhovor o knihách.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 6, 1993, č. 239, 14. 10., příl. Národní 9, č. 41, s. 1
Annotation: Rozhovor; mj. o: Deml Jakub. - S biograficko-bibliografickou poznámkou o autorovi.
Article
11
12
13
In: Naším krajem. -- ISSN 2336-6931. -- R. 1990, č. 1, s. 53-54
Annotation: O svých stycích s V. N.
Article
14
In: Šlépěje kultury západní Moravy. -- R. 1998, č. 9, srpen, s. 9-11
Annotation: Reportáž o svém pobytu; datováno 1. 12. 1997.
Article
15
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 9, 1999, č. 5, 7. 1., příl. Salon, č. 98, s. 4
Annotation: Vzpomínka na svoji návštěvu J. Demla v nemocnici a na jeho vyprávění.
Article
16
In: Šlépěje kultury západní Moravy. -- R. 1997, č. 8, srpen, s. 1-4
Annotation: Cestovní deník; s mezititulky Bologna, Ravenna, Merzabotto, Duchamp, Hugo a Dali, V arménském klášteře.
Article
17
In: Sešity pro literaturu a diskusi. -- Roč. 4, 1969, č. 33, září, s. 52
Annotation: O druhém mezinárodním festivalu fónické poezie.
Article
18
In: Meandr. -- Roč. 1, 1968/1969, č. 4, prosinec 1968, s. 80-81
Annotation: O happeningu.
Article
19
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 82, 1967, č. 159, 2. 7., s. 3
Annotation: Rozhovor o vizuální poezii a o tvorbě L. Nováka.
Article
20
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1968, č. 12, 20. 3., s. 1
Annotation: Recenze.
Article