By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Nováková, Ester, 1978- mub2011658273{{{}}}}
Published Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2012.
Obsah knihy
Annotation: Monografie (revidovaná verze disertační práce) obsahuje studie o protektorátních historických románech uvedených autorů; - úvodní a závěrečná...
Book
2
4
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 25, 2011, č. 3/4, podzim/zima, s. 31-34
Annotation: Životopisný portrét V. Renče u příležitosti stého výročí jeho narození.
Article
5
online
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 14, 2011, č. 2, s. 53-62
Annotation: Studie o Kratochvílově románu a též obecněji o roli historické prózy v době protektorátu.
Article
6
7
online
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 17, 2014, č. 2, s. 100-109
Annotation: Interpretační studie se věnuje povídkám M. Elpla "Tři zlaté poháry" (1940).
Article
8
online
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 19, 2016, č. 1, s. 124-136
Annotation: Studie se věnuje analýze tří historických balad R. Habřiny, které byly vydány ve sbírce "Věnec z klokočí" (1941).
Article
9
In: Odkaz Oty Hofmana literatuře a filmu : současnost literatury pro děti a mládež : Liberec 17.-19. dubna 2018. -- ISBN 978-80-87607-89-3. -- S. 116-125
Annotation: Studie porovnává zobrazení vztahu dětství a stáří ve vybraných knihách O. Hofmana a P. Čecha (viz rozpis).
Book Chapter
10
online
DOI
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 24, 2021, č. 1, 30. 6., s. 70-89
Annotation: Studie se zabývá protektorátní historickou prózou pro mládež. Autorka zkoumá devět vybraných próz a klade si tři základní otázky: jaké...
Article
11
Annotation: Kolektivní monografie představuje komplexní pohled na poetiku české a slovenské prózy ve vzájemných vztazích a souvislostech; zabývá se například...
Book
12