By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Graecolatina Pragensia. -- Sv. 3, 1980, sv. 8, s. 67-79
Annotation: S kapitolami Výběr látky (Obraz starověkého Řecka ve sbírce "V záři helénského slunce", Obraz starověkého Říma, Obraz císařského Říma...
Article
3
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1986, č. 50, 10. 12., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
4
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1988, léto, s. 24
Article
5
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1988, č. 42, 12. 10., s. 8
Annotation: Z časopisecké verze.
Article
6
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1988, č. 28, 6. 7., s. 1
Annotation: Vrchlický Jaroslav; k reedici.
Article
7
In: Askiburgion čili Kniha lidiček ; Fúrie čili Kniha stíhání. -- S. 265-266
Annotation: Ediční poznámka; s bibliografií autora (s. 266).
Book Chapter
8
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1987, č. 10, 4. 3., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1984, č. 52, 19. 12., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
10
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1987, léto, s. 22
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Knihy 98. -- ISSN 1211-0620. -- Roč. 8, 1998, č. 18, 18. 5., s. 4
Annotation: Rozhovor s redaktorkou NLN Z. N. o nové edici, proponované zatím na dvě stě svazků doprovázených novým typem komentářů.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 3, 4. 2., s. 8
Annotation: Rozhovor.
Article
13
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1986, č. 26, 25. 6., s. 1
Annotation: K reedici.
Article
14
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1987, podzim, s. 28
Annotation: K reedici.
Article
15
In: Čeština doma a ve světě. -- ISSN 1210-9339. -- Roč. 5, 1997, č. 4, s. 15-24
Annotation: Rozhovor na téma "Jak dalece smí vydavatel korespondence současníků velké spisovatelky opravovat chyby a vyjadřovací nedostatky obrozených Čechů"...
Article
16
In: Básně. -- s. 83-90
Annotation: Doslov, s podkapitolami: V čele novin, Brixenské skladby; - výbor (vycházející z edice Havlíčkova díla v rámci dvousvazkového čtenářského...
Book Chapter
17
18
by Němcová, Božena, 1820-1862
Published Praha : Český spisovatel, 1995.
Other Authors: '; ...Nováková, Zdeňka...
Annotation: S oddíly Šťastná setkání, Poutaná a spoutaná, Na útěku; se seznamem adresátů B. Němcové, se seznamem dopisů a dalších textů.
Book