By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Text. -- R. 1993, č. 1, s. 3-12
Annotation: Filozofický portrét M. M. -P., předneseno 17. března 1992 v Evropském klubu v Bratislavě; s částmi Filozofova epocha a dílo, Fenomenologie vnímání...
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 38, 1990, č. 5, s. 405-418
Annotation: Studie zabývající se též vztahem T. G. M. a Šalda František Xaver, pracemi Černý Václav a Sus Oleg o této otázce a zmiňující se o další...
Article
3
In: Masarykův sborník. -- ISSN 1801-6286. -- Sv. 9, 1993/1995, s. 227-229
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 4, s. 30-31
Annotation: Glosa.
Article
5
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 9, září, s. 76-79
Annotation: K ukázkám z díla T. G. M.
Article
6
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 14, 1967, č. 11, listopad, s. 87
Annotation: Poznámka k zkreslení své studie s původním názvem Nesnadný Masaryk (Plamen, č. 9 - pod názvem Masarykovské kontradikce) redakcí.
Article
7
8
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 15, 1968, č. 3, březen, s. 71-72
Annotation: Polemika s recenzí M. B. Iracionální podoby (Kulturní tvorba 1967, č. 52).
Article
9
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 83, 1968, č. 45, 22. 2., s. 5
Annotation: Rozhovor o programu brněnské revue.
Article
10
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 7, s. 35-37
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 17, 1969, č. 1, únor, s. 1-5
Annotation: Přednesený referát.
Article
12
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 18, příl., s. 1
Annotation: Referát o sympoziu pořádaném 18. - 19. 10.
Article
13
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 3, 1968, č. 4, s. 11-15
Annotation: Přednesený referát.
Article
14
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 8, 1961, č. 1, leden, s. 29-30
Annotation: Úvaha o jedné z postav divadelní hry V. Blažka Příliš štědrý večer.
Article
15
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 9, 1962, č. 7, červenec, s. 331
Annotation: Polemická reakce na text Epištoly k nesmělým učitelům, podepsaný šifrou -RA- (Plamen, 1962, č. 5).
Article
16
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 14, 1966, č. 1, leden, s. 22-44
Annotation: Charakteristika filosofie T. G. M.
Article
17
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 42, 1994, č. 1, únor, s. 148-152
Annotation: Recenze; též o sborníku: T. G. Masaryk und die Brentano-Schule. Hrsg. von J. Zumr und T. Binder. Filosofický ústav AV ČR, Praha - Forschungsstelle...
Article
18
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. [29], 1996, č. 1, s. 3-5
Annotation: O vzdělanostních základech T. G. M.; s poznámkou Předneseno dne 20. 10. 1995 na sympoziu Brno - Vídeň v zrcadle kulturních a vědeckých vztahů,...
Article
19
20
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 9, 1962, č. 3, březen, s. 143
Annotation: Polemický komentář k článku M. Hoznauera O některých formách práce v hodinách literatury (Český jazyk a literatura, prosinec 1961).
Article