By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 11, 1955, č. 165, 9. 7., s. 3
Annotation: Článek o práci knihovníka ve vesnických knihovnách.
Article
2
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 15, 1959, č. 82, 7. 4., s. 2
Annotation: Článek se zabývá problematikou knihoven a novým knihovnickým zákonem.
Article
3
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 30, 1978, č. 6/7, červen, s. 251
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Zpravodaj Státní knihovny ČSR. -- ISSN 0139-6129. -- Roč. 16, 1978, č. 1, s. 26-28
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 10, 1958, č. 8, srpen, s. 185.
Annotation: F. Novotný se v článku věnuje fenoménu literárních zájezdů, stručně popisuje historii zájezdů a místa, kam se nejčastěji jezdí.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 205, 1. 9., s. [1]
Annotation: Báseň.
Article
8
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 11, 1959, č. 7, červenec, s. 151
Annotation: Poznámky ke knize I. Skály.
Article
9
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 11, 1959, č. 8, srpen, s. 169-171.
Annotation: Článek interpretuje nově vyšlý zákon, mimo jiné též např. shrnuje vývoj knihovnické sítě po roce 1948.
Article
10
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 12, 1960, č. 10, říjen, s. 222-224
Annotation: Krátký článek se věnuje kampani, jejímž cílem je vypracování nových organizačních řádů lidových knihoven.
Article
11
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 12, 1960, č. 11, listopad, s. 255-256
Annotation: Rozhovor časopisu Čtenář s pracovníkem ministerstva školství a kultury Františkem Novotným týkající se zákona, územních změn a nového...
Article
12
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 11, 1959, č. 10, říjen, s. 229 - č. 12, prosinec, s. 276-278
Annotation: Článek je komentířem k nově vydanému zákonu o knihovnách.
Article
13
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 12, 1960, č. 8, srpen, s. 171-173
Annotation: Článek F. Novotného se zevrvně věnuje novému knihovníckému zákonu, vysvětluje jednotlivé body a důsledky pro dosavadní knihovnický systém.
Article
14
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 12, 1960, č. 9, září, s. 207-208
Annotation: Článek se věnuje novým organizačním řádům, podle nichž budou lidové knihovny fungovat.
Article
15
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 5, 1959, č. 188 (1345), 12. 8., s. 3
Annotation: Článek o novém knihovnickém zákoně.
Article
16
18
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 7, 1955, č. 7, červenec, s. 193-196.
Annotation: Článek hodnotí činnost knihoven 1945-1955, perspektivy dalšího rovoje a zlepšení práce.
Article
19
20
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 7, 1955, č. 8, srpen, s. 242-245.
Annotation: Jak knihovníci a lidové knihovny pomáhají v propagaci poesie. Kritické hodnocení, výhledy.
Article