By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Jan Novotný

Jan Novotný (June 17, 1929 – January 23, 2005) was a Czech glass artist, painter and art teacher. Provided by Wikipedia
1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 287, 8. 12., s. A1
Annotation: Zpráva o instalaci gobelínu podle návrhu P. Síse na pražském Letišti Václava Havla. Navazují články na s. A3.
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 287, 8. 12., s. A3
Annotation: Článek o instalaci gobelínu na motivy kresby P. Síse na pražském Letišti Václava Havla u příležitosti 1. výročí Havlova úmrtí. Navazuje...
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 39, 15. 2., s. A3
Annotation: Článek o projektu "Česko mluví o vzdělávání", mj. k možné proměně školní literární výchovy. Doplněno o krátkou anketu "Měly by děti...
Article
4
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 35, 2005, č. 4, 11. 8., s. 38
Annotation: Fejeton o výskytu "klíčového slova" Einstein v české próze a poezii; podrobněji o básni K. Biebla Dítě první republiky (ze sbírky Bez obav)...
Article
5
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 35, 2005, č. 4, 11. 8., s. 73
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
6
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 35, 2005, č. 4, 11. 8., s. 74
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
7
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 35, 2005, č. 6, 15. 12., s. 71
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
8
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 3, 12. 1., příl. Nové knihy, s. 4
Annotation: Obsahový přehled Slovenských pohĺadů č. 12/2003 a týdeníku Domino fórum č. 52/53 (s recenzemi děl české literatury).
Article
9
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 5, 26. 1., příl. Nové knihy, s. 4
Annotation: Obsahový přehled časopisů Universum č. 4/2003, Prostor č. 60, Konec konců č. 1/2004 a Přítomnost (zima 2003).
Article
10
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 6, 2. 2., příl. Nové knihy, s. 4
Annotation: Obsahový přehled časopisů Alternativa plus (7. roč. 2003, č. 1/2, č. 3/4), Welles č. 17 a Revolver Revue č. 54.
Article
11
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 7, 9. 2., příl. Nové knihy, s. 4
Annotation: Obsahový přehled časopisů Divadelní revue č. 4/2003, Tvořivá dramatika č. 3/2003 a Divadelní noviny č. 1/2004.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 8, 16. 2., s. 16
Annotation: Obsahový přehled časopisů Místní kultura č. 1-2/2004, Protestant a Masarykův lid.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 9, 23. 2., s. 16
Annotation: Obsahový přehled revue Souvislosti č. 4/2003 a Listů č. 1/2004.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 10, 1. 3., s. 16
Annotation: Obsahový přehled Divadelních novin č. 3/2004 a revue Universum č. 1/2004.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 11, 8. 3., s. 16
Annotation: Obsahový přehled Přítomnosti (zima 2003) a slovenské revue Rak č. 11-12/2003 a 1/2004.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 12, 15. 3., s. 16
Annotation: Obsahový přehled Tvaru č. 4, Vesmíru č. 2 a revue 21. století č. 3.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 13, 22. 3., s. 16
Annotation: Obsahový přehled almanachu Orghast 2004, měsíčníku Národní divadlo a Křesťanské revue č. 1/2004.
Article
18
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 34, 2004, č. 1, [únor], s. 76-78
Annotation: Recenze.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 14, 29. 3., s. 16
Annotation: Obsahový přehled Divadelní revue č. 1/2004, Českého bratra č. 1-3/2004 a Vesmíru č. 3/2004.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 15, 5. 4., s. 16
Annotation: Obsahový přehled Tvaru č. 6/2004 (s kritikou Justova Slovníku floskulí od M. Klímy) a internetových Britských listů z 30. 3. 2004.
Article