By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 22, 2012, č. 217, 15. 9., s. 8
Annotation: Zpráva.
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 63, 2012/2013, č. 5, s. 223-228
Annotation: Studie objasňující význam přídomku "z Benátek" vážícího se k postavě Rubína ze staročeské frašky Mastičkář.
Article
3
In: S Haló sobotou. -- ISSN 0231-7311. -- R. 1984, podzim, s. 18-19
Annotation: Životopisná stať.
Article
4
In: Historický obzor. -- ISSN 1210-6097. -- Roč. 2, 1991, č. 1/2, září/říjen, s. 31
Annotation: Poznámka k vydání knihy věnované mj. vývoji české barokní literatury.
Article
5
6
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 30, 1974, č. 283, 30. 11., s. 10
Annotation: Historický přehled vztahů (též literárních) od počátků do začátků 20. století.
Article
7
In: Současnost literatury pro děti a mládež : Liberec 7.-8. dubna 2016. -- ISBN 978-80-87607-66-4. -- S. 125-136
Annotation: Interpretační studie si klade otázku, kdo je předpokládaným recipientem dřívějších i nejnovějších próz M. Kratochvíla ("Prázdniny blbce...
Book Chapter
8
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 23, 1967, č. 11, 11. 1., s. 5
Annotation: Poznámka syna M. N. k článku H. Entnera (LD 5. 1. 1967).
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 5, 1967, č. 6, 9. 2., s. 10
Annotation: O ztroskotání plánu na zřízení muzea M. N. v Radomyšli.
Article
10
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 56, 7. 3., s. 4
Annotation: Fejeton o TGM.
Article
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 5, s. 209-214
Annotation: Studie o způsobu prezentace středověké společnosti ve vybraných starších českých textech v kontextu literární výchovy.
Article
12
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 6, červen, s. 229-234
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 3, březen, s. 101-105
Annotation: O kulturním významu spisovného jazyka a jeho šíření pomocí školního rozhlasu.
Article
16
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 9, 1959, č. 8, říjen, s. 377-380
Annotation: Recenze sborníku z moskevského sjezdu slavistů.
Article
17
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 9, 1959, č. 10, prosinec, s. 470-473
Annotation: Recenze jubilejního sborníku pro F. Trávníčka.
Article
18
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 30, 1969, č. 1, s. 23-33
Annotation: O vlivu individuálního jazyka K. S. na vývoj literárního jazyka.
Article
19
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 5, květen, s. 198-199
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 55, 2004/2005, č. 2, s. 72-79
Annotation: Rozbor staročeské skladby Podkoní a žák z různých hledisek: stylistického, etymologického, toponomastického, z hlediska mezipředmětových vazeb...
Article