By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 72, 2003, s. 229-233
Annotation: Recenze sborníku, který vyšel v rámci Husitského Tábora.
Article
2
3
4
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 71, 2002, s. 246-248
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 69/70, 2000/2001, s. 246-247
Annotation: Medailon.
Article
6
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 69/70, 2000/2001, s. 252-253
Annotation: Referát o konferenci.
Article
7
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 18, 1988, č. 35, s. 139-140
Annotation: Recenze sv. 11 (1984) - 13 (1986).
Article
8
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 44, 1988, č. 237, 7. 10., s. 7
Annotation: Medailón v cyklu Významné osobnosti jihočeské kulturní historie.
Article
9
In: Pedagogika. -- ISSN 0031-3815. -- Roč. 36, 1986, č. 2, duben, s. 236-239
Annotation: O 12. komeniologickém kolokviu konaném 24.-26. 9. 1985 pod názvem Komenský a výchovné systémy dneška.
Article
10
In: Pedagogika. -- ISSN 0031-3815. -- Roč. 36, 1986, č. 6, prosinec, s. 727-731
Annotation: O akci uspořádané pod názvem Přínos Jana Amose Komenského světové vědě a kultuře (Liblice, 16.-20. 6.).
Article
11
12
In: Scholares. -- R. 1993, č. 2, s. 2-3
Annotation: Přehledová stať o dosavadním českém bádání o barokní kultuře.
Article
13
14
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 44, 1988, č. 147, 24. 6., s. 7
Annotation: Medailón v cyklu Významné osobnosti jihočeské kulturní historie.
Article
15
online
DOI
In: Historia Universitatis Carolinae Pragensis [online]. -- ISSN 2336-5730. -- Roč. 58, 2018, č. 2, s. 69-76
Annotation: Studie o vývoji českého školství a vzdělanosti s důrazem na jejich regionální aspekt. Autor vypichuje předměty a výsledky bádání a jejich...
Article
16
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 33, 2011, č. 4, duben, s. 41-43
Annotation: Studie o různých literárních a filmových zpodobeních historické postavy.
Article
17
18
Annotation: Kolektivní monografie autorského týmu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vychází ke 400. výročí úmrtí posledního rožmberského...
Book
19
Annotation: Sborník ze sympozia navazujícího na pracovní seminář Úloha církevních řádů při pobělohorské rekatolizaci (Vranov u Brna, 2003); se vstupním...
Book
20
Annotation: Sborník příspěvků ze stejnojmenného sympozia doplněný o další vyžádané studie a uspořádaný do oddílů: Přístupy - prameny - perspektivy...
Book