By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 18, 2019, č. 3, s. 30-33
Annotation: Basně; pripojena bio-bibliografická poznámka (s. 33).
Article
2
In: Nate tumáte. -- S. 142-[146]
Annotation: Doslov; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (zadní záložka volné obálky).
Book Chapter
3
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 3, 5. 12., s. 24-34
Annotation: Deníkové zápisky ze stipendijního pobytu v Drážďanech z období od začátku října do konce listopadu 2012, během pobytu autor připravoval rešerše...
Article
4
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2019, č. 37, s. 23-24
Annotation: Báseň; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 24).
Article
5
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 29, 2018, č. 3/4, 27. 3. 2019, s. 113-119
Annotation: Báseň; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 119).
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 4, 21. 2., s. 13
Annotation: Komentář překladatele. Úryvky (33 textů) z básnické skladby Zánik Titaniku vychází na pokračování od druhého čísla Tvaru 2013.
Article
7
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 165, 17. 7., s. A7
Annotation: Článek k otevřenému dopisu bývalých středo- a východoevropských politiků prezidentu USA B. Obamovi (dopis obsahuje varování před ustupováním...
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 18, 4. 11., s. 6
Annotation: Článek vychází z referátu předneseného v září 2010 na germanistické konferenci FF UK.
Article
10
In: Mraky. -- s. 45
Annotation: Poznámka autora; s biografickou poznámkou o autorovi (4. s. obálky, s fot.).
Book Chapter
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 1, 6. 1., s. 15
Annotation: Poznámka k otiskovanému vyprávění H. Skalické, malířky.
Article
12
In: H_aluze. -- ISSN 1803-8077. -- Roč. 4, 2011, č. 15, 20. 4., s. 4-6
Annotation: Přepis rozhovoru s básníkem, hudebníkem a performerem P. Novotným. Doplněno o životopisný portrét P. Novotného, uvozeno poznámkou k experimentální...
Article
13
In: H_aluze. -- ISSN 1803-8077. -- Roč. 5, 2011, č. 18/19, zima/jaro, s. 51
Annotation: Soubor glos, mj. k níže zmíněné knize, v rubrice ...doporučuje. Doplněno o biograficko-bibliografickou poznámku o P. N.
Article
14
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2008, č. 16/17, prosinec, s. 141
Annotation: Autorský komentář k cyklu otištěnému na s. 128-140; připojena biograficko-bibliografická poznámka o P. Novotném.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 7, 3. 4., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor; na s. 19 otištěny ukázky z jeho tvorby.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 1, 5. 1., s. 15
Annotation: Poznámka k rubrice, ve které budou vycházet texty I. Achera.
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 50, 28. 2., s. A7
Annotation: Článek o tzv. Barnabášově evangeliu.
Article
18
In: A to si pak můžeš řikat, co chceš. -- s. 133-136
Annotation: Doslov; - s Ediční poznámkou (s. 137-139); - kniha vznikla na základě audionahrávek vyprávění H. Skalické.
Book Chapter
19
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 27, 2016, č. 2, 24. 6., s. 103-107
Annotation: Básně.
Article
20
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 28, 2017, č. 1, 30. 3., s. 23-34
Annotation: Analýza rukopisu rozhlasové hry Faust im Stimmenwald; jmenovány i další díla těchto autorů, ve kterých zpracovávají faustovskou látku.
Article