By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
3
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 7. 5. 2005
Annotation: Rozhovor s B. Nuskou u příležitosti vydání jeho souboru povídek "O Paní Vševládné" o tématu smrti v literatuře, Liberci a knižní ilustraci;...
Article
4
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 2, 1960, č. 3, s. 28-31
Annotation: Autor v úvodu vysvětluje rozdíl mezi pravou knižní vazbou (do konce 18. století) a modernější nepravou vazbou. Poté se věnuje typům vazeb,...
Article
5
In: Intelektuál. -- Roč. 4, 2005, č. 3/4, s. 1-27
Annotation: Rozhovor - zejm. o knize O Paní Vševládné a o knize, věnované srovnání Švihovy aféry s Procesem F. Kafky; připojena ukázka z rukopisu B. Nusky...
Article
6
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 14, 2004/2005, č. 8, 2. 5. 2005, Literární a výtvarná příloha, s. 1
Annotation: Rozhovor; s bio-bibliografickou poznámkou.
Article
7
In: SvětLIK. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2004, leden/únor, s. 48-49
Annotation: Referát o představení z textů I. Wernische v rámci akce Literární pozdravy Liberec 2003.
Article
8
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 5, 2001, č. 20, prosinec, s. 41
Annotation: Příspěvek k polemice v č. 18 a 19.
Article
9
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 6, 2002, č. 22, červen, s. 49
Annotation: Závěr polemiky z č. 18-21.
Article
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 16, 2000, č. 3, březen, Recenzní příloha, s. XVI
Annotation: Hodnotící komentář k otištěným básním (zaslaným redakci do rubriky Dílna) tří uvedených začínajících básníků (s. XV).
Article
11
In: Tanec smrti. -- s. 83-85
Annotation: Doslov k souboru textů z let 1958 (1), 1986 (3), 1997 (1) a 2001 (4).
Book Chapter
12
In: SvětLIK. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2003, květen/červen, s. 24-26
Annotation: Rozhovor a ukázky z jeho chystané knihy Podzimy a jara (s. 27-30).
Article
13
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- R. 2003, č. 25, s. 27
Annotation: Rozhovor o sbírce.
Article
15
In: Okamžiky. -- s. 259-260
Annotation: Autorská zavěrečná poznámka o podstatě samokresby ve vztahu k textu.
Book Chapter
16
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 31, 1994, č. 1, s. 16-32
Annotation: Studie.
Article
17
In: Region. -- Roč. 2, 1992, č. 47/48, 18. 4., s. 9
Annotation: Medailón.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Scéna. -- ISSN 0139-5386. -- Roč. 14, 1989, č. 18, 18. 9., s. 2
Annotation: Kafka Franz; recenze sborníku materiálů, vydaného jako příloha Bulletinu Aktivu mladých divadelníků u příležitosti stejnojmenné divadelní...
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Scéna. -- ISSN 0139-5386. -- Roč. 11, 1986, č. 1, leden, s. 15
Annotation: Fejeton o jeho umělecké osobnosti; týká se zvláště jeho hry Cesta do Úbic.
Article
20
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 1998, č. 12, [prosinec], s. 166-170
Annotation: Poznámka k recenzi M. Hyblera (KPRR č. 11).
Article