By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 22, 2018, č. 76, jaro, s. 17-18
Annotation: Básně.
Article
2
3
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 10, 2006, č. 38, červen, s. 39-41
Annotation: Nekrolog.
Article
4
5
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 10, 1999, č. 14, 14.-20. 4., s. 4
Annotation: Rozhovor.
Article
6
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 5, 1999, č. 22, 6. 8., s. 2
Annotation: Příspěvek do ankety o současné literatuře a kultuře.
Article
7
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 13, 1. 4., příl. Kmen, s. 2
Annotation: Sloupek o besedě J. K. se čtenáři.
Article
8
In: Brněnský večerník. -- Roč. 13, 1982, č. 83, 29. 4., s. 2
Annotation: O práci jihomoravské pobočky Svazu českých spisovatelů, o činnosti nakladatelství Blok a o vlastní tvůrčí práci I. O.
Article
9
In: Československý voják. -- ISSN 0009-0751. -- Roč. 31, 1982, č. 7, 6. 4., s. 4
Annotation: Autorská poznámka u výběru z básní napsaných pod dojmem návštěvy na Středním východě.
Article
10
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 12, 1983, č. 5, květen, s. 46-49
Annotation: O Valašsku; příspěvek v seriálu Čas socialismu.
Article
11
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 98, 1983, č. 146, 23. 6., s. 5
Annotation: Konfesní příspěvek tajemníka krajské pobočky SČS; výzva k boji spisovatelů za mír.
Article
12
In: Československý voják. -- ISSN 0009-0751. -- Roč. 34, 1985, č. 7, 2. 4., s. 12-13
Annotation: Úvodní slovo autora o podkladě a genezi: Balada o Marii.
Article
13
In: Československý voják. -- ISSN 0009-0751. -- Roč. 35, 1987, č. 19, 22. 9., s. 10
Annotation: Rozhovor u výběru z básní (s. 11-12).
Article
14
In: Kulturní práce. -- ISSN 0323-0791. -- Roč. 27, 1987, č. 14, s. 17
Annotation: V rubrice Hovoříme se spisovateli; otázky se týkají I. O. jako tajemníka jihomoravské pobočky SČS a ředitele brněnského nakladatelství Blok.
Article
15
In: Svět práce. -- ISSN 0139-6757. -- Roč. 9, 1987, č. 20, s. 18 a 32
Annotation: Příspěvek v konfesním cyklu.
Article
16
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 3, 21. 1., příl. Kmen, s. 2
Annotation: Rozhovor, zvláště o současné vlastní tvorbě.
Article
17
In: Československý voják. -- ISSN 0009-0751. -- Roč. 37, 1988, č. 14, 12. 7., s. 44
Annotation: Rozhovor s šéfredaktorem Bloku; též o jeho vlastní básnické tvorbě.
Article
18
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 2, 1988, č. 2, léto, s. 31-32
Annotation: Rozhovor o vlastní literární práci I. O., o činnosti brněnské pobočky: Svaz českých spisovatelů a o nakladatelství Blok.
Article
19
In: Kulturní měsíčník. -- ISSN 0231-9462. -- Roč. 6, 1988, č. 10, říjen, s. 63-65
Annotation: Rozhovor.
Article
20
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 5, květen, s. 46-48
Annotation: O svých návštěvách SSSR.
Article