By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 40, 4. 10., příl. Pražská kulturní revue, s. 30-32
Annotation: O překladech a popularizaci české literatury v Jižní Koreji.
Article
2
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 40, 4. 10., příl. Pražská kulturní revue, s. 33
Annotation: Bibliografie, obsahující též díla českých autorů napsaná původně v jiném jazyce (pokud byla do češtiny přeložena).
Article
3
In: České listy. -- ISSN 1213-1784. -- Roč. 7, 2006, č. 1, [leden], s. 24-25
Annotation: O vydání výboru z poezie J.S. v šonštině a ndebelštině; s reprodukcí knižní obálky.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 2, 26. 1., s. 9
Annotation: Článek českého velvyslance v Harare, v němž informuje o překladech české literatury v Zimbabwe (poezie, pohádek, sborníku sci-fi povídek, cestopisném...
Article
5
In: Knihy 92. -- ISSN 1211-0620. -- Roč. 2, 1992, č. 24, 22. 6., s. 13
Annotation: Rozhovor s redaktorem nakladatelství AFSF.
Article
6
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 268, 14. 11., s. 4
Annotation: Rozhovor s šéfredaktorem nakladatelství Asociace fanoušků science fiction (ASFS).
Article
7
In: Zápisník. -- ISSN 0139-7966. -- Roč. 36, 1992, č. 21, 9. 10., s. 30
Annotation: Rozhovor s J. Olšou, který vybírá povídky science fiction otiskované v Zápisníku.
Article
8
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 27, 1985, č. 20, 8. 5., s. 23
Annotation: O činnosti našich klubů přátel vědecké fantastiky; též o: Cena Karla Čapka.
Article
9
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 41, 14. 10., příl. Kmen, č. 41, s. 9
Annotation: O osmém setkání maďarských přátel sci-fi v srpnu v Gödöllö; též o naší sci-fi literatuře v Maďarsku.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 3, 5. 2., s. 9
Annotation: O mezinárodní konferenci konané ve dnech 9.-11. října 2008 v Jonginu, jihokorejských bohemistech, Korejsko-české komeniologické společnosti a...
Article
11
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 3, 2007, č. 5, květen, s. 2-6
Annotation: Rozhovor s bývalým českým velvyslancem v Zimbabwe; připojena jeho biografie.
Article
12
In: The Victoria Falls. -- s. 18-27
Annotation: Doslov k ukázce z Holubových deníků (reprint z vyd.: Grahamstown, T. and G. Sheffield, Printers, "Eastern Star" Office 1879).
Book Chapter
13
In: Nhetembo - Inkondlo. -- s. 2-3
Annotation: Předmluva velvyslance České republiky v Zimbabwe k výboru z básní J. Seiferta, přeložených do jazyků šona a ndebele; s medailonkem: Jaroslav...
Book Chapter
14
In: Nevanji Bayaya nedzimwe nyaya. -- s. [iii]
Annotation: Předmluva velvyslance České republiky v Zimbabwe k výboru z pohádek B. Němcové a J. K. Erbena přeložených do jazyka šona.
Book Chapter
15
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 15, 12. 4., s. 2
Annotation: Poznámka velvyslance ČR v Korejské republice k prezentaci "prvního knižního vydání verze této divadelní hry, tak jak ji autor upravil pro Divadlo...
Article
16
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 2, 1992, č. 118, 21. 5., s. 5
Annotation: Asociace fanoušků science fiction; o vydávání vědecko-fantastické literatury v Československu.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 6, 1995, č. 15, 21. 9., s. 12-13
Annotation: Přehledová stať.
Article
19
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 12, 2016, č. 5, s. 2-5
Annotation: Rozhovor v čísle zaměřeném na asijskou sci-fi a fantasy. Připojen autorův medailon.
Article
20
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 12, 2016, č. 5, s. 40-44
Annotation: Soupis obsahující primárně science-fiction.
Article