By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 27, 2012, č. 88, září, s. 195
Annotation: Bio-bibliografická poznámka u otištěných vzpomínek Úvahy různé a jiné... (s. 175-195) na okruh výtvarníků kolem V. Boudníka, které připravila...
Article
2
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 27, 2012, č. 86, březen, s. 232-234
Annotation: Recenze s kritikou výtvarné úpravy knihy.
Article
3
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 33, 2018, č. 110, jaro, s. 235-236
Annotation: Glosa otištěná v bloku Spoušť 2017 (s. 233-255), ve kterém redakce RR přináší výběr z glos, které pod hlavičkou Spoušť vyšly na www.bubinekrevolveru.cz...
Article
4
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 33, 2018, č. 110, jaro, s. 251-252
Annotation: Glosa otištěná v bloku Spoušť 2017 (s. 233-255), ve kterém redakce RR přináší výběr z glos, které pod hlavičkou Spoušť vyšly na www.bubinekrevolveru.cz...
Article
5
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 18. 1. 2018
Annotation: Úvaha o literárněteoretickém myšlení F. Kermodea a jeho knize "Smysl konců : studie k teorii fikce".
Article
6
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 20, 2011, č. 13, 28. 6., s. 3
Annotation: Zpráva o soudním sporu karikaturisty s vydavatelem knihy 13. 6. 2011.
Article
7
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 17. 9. 2012
Annotation: Recenze; s odkazem na recenzi R. Změlíka z Tvaru 14/2012.
Article
8
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 32, 2017, č. 106, březen, s. 225-226
Annotation: Glosa otištěná v bloku Spoušť 2016 (s. 193-234), ve kterém redakce RR přináší výběr z glos, které pod hlavičkou Spoušť vyšly na www.bubinekrevolveru.cz...
Article
9
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 32, 2017, č. 106, březen, s. 196-197
Annotation: Glosa otištěná v bloku Spoušť 2016 (s. 193-234), ve kterém redakce RR přináší výběr z glos, které pod hlavičkou Spoušť vyšly na www.bubinekrevolveru.cz...
Article
10
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 29, 2014, č. 95, červen, s. 7-26
Annotation: Blok věnovaný P. Zajíčkovi u příležitosti udělení Ceny Revolver Revue za rok 2013. Obsahuje fotografie, písňové texty a odpovědi respondentů...
Article
11
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 16. 1. 2017
Annotation: Soubor komentářů k aktuálnímu společenskému, politickému a kulturnímu dění.
Article
12
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 31. 3. 2016
Annotation: Soubor komentářů k aktuálnímu společenskému, politickému a kulturnímu dění.
Article
13
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 3. 10. 2016
Annotation: Soubor komentářů k aktuálnímu společenskému, politickému a kulturnímu dění.
Article
14
15
16
17